Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Ilman kausityötekijöitä valot sammuisivat monilla maatiloilla

Harri Sivula Julkaisupäivä 29.11.2016 12.00 Blogit

Harri SivulaIsoisäni mutisi joskus, että voi on aina liian kovaa, pehmeää tai sitten se loppuu kesken. Sama koskee maahanmuuttopoliittista keskustelua, jossa näkemykset enimmäkseen tiivistyvät väittelyyn siitä, onko politiikka liian kovaa, pehmeää vai onko sitä ollenkaan.

Lakiesitysten ratkaisut perustuvat selvityksiin ja arvioihin, joissa huomioidaan laajasti eri tekijöitä. Puhtaasti poliittiseen harkintaan perustuvien ratkaisujen ala on useimmiten kapea, vaikka niiden saama huomio on kaikkein suurin. Valmistelija joutuu silti aina vastaamaan kysymykseen ollaanko taas koventamassa vai aina vaan löysentämässä maahanmuuttopolitiikkaa.

Vähän vanhaa, uutta ja lainattua

Lainsäädäntötyössä pystytään harvoin esittämään ratkaisuja, joita jossain ei olisi kokeiltu. Kokonaan puhtaalta pöydältä aloittaminen on vielä harvinaisempaa. Vähän vanhaa, uutta ja lainattua oli lähtökohtamme myös kausityölain valmistelulle.

Taustalla olivat kolme vuotta jatkuneet neuvottelut EU:n kausityödirektiivistä. Neuvottelujen aikana ratkottiin eri valtioita tai valtioryhmiä koskeva ongelmavyyhti. Eurooppalainen näkökulma on tällaisissa neuvotteluissa harvoin etusijalla, mutta ei sitä kokonaan unohdeta. Haasteet yhteisille ratkaisuille ovat samat kuin monella muullakin sektorilla. Näkemyksiin vaikuttavat elintasoerot, erot talouselämän ja hallinnon rakenteissa ja ennen kaikkea tavoitteissa: painotetaanko poliittisesti näyttävää ja nopeaa toimintaa, vai edetäänkö hitaammin keskittyen käytännön ratkaisuihin?

Suomen neuvottelutavoitteita valmistellessamme olimme tehneet analyysin Suomen tilanteesta ja arvion, millainen direktiivin tulisi olla, jotta sen pohjalta Suomeen voitaisiin rakentaa entistä toimivampi järjestelmä. Näille näkemyksille olimme saaneet eduskunnan ja laajan yhteistyöverkoston tuen.

Saneleeko EU kaiken?

Valitettavan monet vilpittömästi uskovat, että EU sanelee melkein kaiken, mitä Suomessa voidaan tehdä. Harva tietää, että lainsäädäntö ei tule Brysselistä annettuna, vaan neuvotellaan ja hyväksytään siellä. Lopputulokseen pääsevät vaikuttamaan neuvotteluja käyvien virkamiesten ja ministerien lisäksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitut edustajat.

Hyväksytty esitys on harvoin kotimaista lähtötilannetta huonompi eikä koskaan tule yllätyksenä. Suomen erityispiirteenä on eduskunnan vahva asema neuvottelutavoitteita asetettaessa ja lopputulosta hyväksyttäessä.

Kausityölain tavoitteena sujuva ja selkeä lupajärjestelmä

Kausityölain valmistelun yhteydessä asetettiin tavoitteeksi uudistaa kotimainen lupajärjestelmä niin, että viranomaismenettelyjä voitaisiin keventää, lainsäädäntöä selkeyttää ja turvata tilapäisen työvoiman saanti aloilla, jotka eivät kotimaasta löydä riittävästi työntekijöitä.

Ulkomaalaisen työvoiman maahantuloedellytysten helpottaminen ei korkean työttömyyden vallitessa ole maahanmuuttopolitiikan tavoitteiden kärjessä. Kausityöntekijät eivät tule jäädäkseen, vaan palaavat kauden päättyessä kotiin eikä heitä pitäisi kutsua maahanmuuttajiksi. Heidän merkityksensä on silti suuri.

Maataloudelle kausityöntekijät ovat elinehto

Kolmannes kaikista Suomen maatalouden työpaikoista on kausityöpaikkoja. Monille tiloille kausityövoima on elinehto. Ilman vuosittain maahan tulevaa ja täältä lähtevää 13 000 - 15 000 kausityöntekijän joukkoa valot sammuisivat lukemattomilla tiloilla. Vakinaisiakin työpaikkoja katoaisi tuhansittain.

Lakiesitys koskee maatalouden lisäksi matkailussa tehtävää kausityötä. Matkailu on yksi harvoista talouden kasvualoista tällä hetkellä. Viikoittain kerrotaan tuhansista tai kymmenistä tuhansista kaukoidän turisteista, joita uusien lentoyhteyksien myötä tulee tai tavoitellaan erityisesti Pohjois-Suomen matkailukeskuksiin.

Suomen vastaanottokykyä tällaiselle tulijamäärälle on arvioitu lähinnä hotellikapasiteetin riittämättömyyden näkökulmasta. Vähemmän on pohdittu kysymystä siitä, kuka heitä täällä palvelee. Suomesta ei juuri löydy kiinan- tai japaninkielen taitoista matkailualan henkilökuntaa. Maahan saapuvat ryhmät edellyttävät silti palveluja omilla kielillään.

Kaukoidän turistit ovat matkailulle lottovoitto

Kaukoidästä peräisin olevat ryhmät käyttävät Suomessa enemmän rahaa kuin mikään muu matkailijaryhmä. Erilaiset palvelut, kuten husky- ja moottorikelkkasafarit, ovat suosittuja ja työllistävät vaikutukset ulottuvat paljon matkamuistomyymälöitä laajemmalle. Nopeasti kasvavat matkailijamäärät edellyttävät kykyä reagoida joustavasti tilapäiseen työvoimatarpeen kasvuun.

Kausityövoima ei pelkästään täytä tilapäistä työvoiman tarvetta vaan sen avulla voidaan luoda lisää pysyviä työpaikkoja suomalaisille ja varmistaa investointien kasvu. Esitettävällä lainsäädännöllä pyritään turvaamaan työvoiman saanti, mutta samalla estämään se, ettei kotimaista työvoimaa korvattaisi ulkomaalaisella. Siksi muun muassa työehdot molemmille ryhmille ovat samat.

Lakimuutokset pähkinänkuoressa

Ollaanko tässä siis tiukentamassa tai löysentämässä maahanmuuttopolitiikkaa? Ei. Paketissa esitetään kumottavaksi yhden lain yksi momentti ja säädettäväksi kaksi kokonaan uutta lakia ja muutettavaksi 11 vanhaa.

Asiakkaalle taustalla vaikuttavan pykälämassan ei periaatteessa pitäisi näkyä lainkaan. Sen vaikutukset ilmenevät hakulomakkeessa täytettävinä kenttinä ja pääsynä esimerkiksi terveyskeskuksen asiakkaaksi työtapaturman sattuessa.

Siinä se, pähkinänkuoressa.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.