Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Kansainvälinen siviilikriisinhallinta parantaa myös suomalaisten turvallisuutta

Maria Ohisalo Julkaisupäivä 17.3.2021 10.32 Blogit

Maria Ohisalo.
Hyviä uutisia kriisinhallinnan alalta! Suomessa on laaja poliittinen yhteisymmärrys siitä, että tulevina vuosina osallistumistamme siviilikriisinhallintaan vahvistetaan edelleen, mahdollisesti yli nykyisen tavoitteen 150 asiantuntijasta vuodessa. Sotilaallisen kriisinhallinnan puolella osallistumisen laskusuunta katkaistaan. Myös toiminnan tuloksellisuutta kehitetään.

Nämä erinomaiset suositukset löytyvät Suomen kriisinhallintapolitiikan kehittämistä pohtineen parlamentaarisen komitean 17.3. julkaistusta mietinnöstä. Mietintö kuvaa puolueiden yhteistä näkemystä siitä, miten Suomen osallistumista kriisinhallintaan pitäisi kehittää yli hallituskausien.

Mietinnössä tunnustetaan kriisinhallinnan merkitys tärkeänä ulko- ja turvallisuuspolitiikan välineenä, jolla voimme tehokkaasti tukea kumppanimaitamme. Kriisinhallinnalla edistetään turvallisuutta niin kohde-maassa kuin globaalisti.

Asiantuntijoiden työllä edistetään vakautta ja ihmisoikeuksien toteutumista

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko linjaa, että Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskuntien kehittämiseksi. Kriisinhallinnan lähtökohtana tuleekin aina olla pyrkimys rauhaan ja ihmisoikeuksien edistämiseen.

Kun suomalaiset siviilikriisinhallinnan asiantuntijat neuvovat ja kouluttavat konflikteista kärsivän maan turvallisuusviranomaisia, vahvistamme oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä edistämme vakautta ja laajaa turvallisuuskäsitystä. Samalla estämme helposti globaaleiksi muuttuvien ongelmien, kuten terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden, leviämistä. Kriisien ja konfliktien vähentyessä sekä vakauden lisääntyessä vaikutamme myös siihen, ettei kukaan joutuisi jättämään kotiaan pakon edessä.

Mietinnössä nostetaan esiin myös kriisinhallintaosallistumisen vaikuttavuuden arviointi. Näin voimme paremmin arvioida, mitä Suomen panoksella todella saadaan aikaan ja näin kehittää toimintaamme entistä vaikuttavammaksi.

Kriisinhallintaa konfliktimaissa tekevät järjestöt ovat merkittävä voimavara

Mietinnössä näkyy myös kentän ääni. Komiteaa oli tukemassa joukko hyvin päteviä asiantuntijoita, joiden kautta mietintöön on saatu mukaan myös kansalaisjärjestöjen näkemykset. Tämä on erittäin keskeistä: kriisinhallintaan liittyvää työtä konfliktimaissa tekevät järjestömme ovat merkittävä voimavara, jota tulee kuunnella ja tehdä yhteistyötä, kun kriisinhallintapolitiikkaa suunnitellaan ja toteutetaan.

Maria Ohisalo
sisäministeri
@MariaOhisalo

Vaikuttavaa kriisinhallintaa : Kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean suosituksia Suomen kriisinhallinnan kehittämiseks

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.