Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjuntatoimille on huutava tarve

Hannele Taavila Julkaisupäivä 2.11.2022 16.01 Blogit

Hannele Taavila.
Euroopan komissio ehdottaa useita toimenpiteitä, joilla EU-maat voisivat ennaltaehkäistä ja torjua lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Komission uuden asetusehdotuksen myötä tietoyhteiskunnan palveluntarjoajille (esimerkiksi säilytyspalvelujen tarjoajat ja henkilöiden väliset viestintäpalvelut) tulisi velvoitteita lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan tunnistamiseksi ja sen poistamiseksi alustoilta. Asetusehdotuksen soveltamisala kattaisi niin tiedossa olevan kuin uuden lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin sekä lapsen houkuttelun seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming).

Uudella tulosvelvoitteisella lähestymistavalla voitaisiin estää lasten joutuminen uudelleen väkivallan kohteeksi ja aineiston uudelleen julkaisu sekä tunnistaa rikoksentekijät ja asettaa heidät syytteeseen. Komissio ehdottaa myös uuden riippumattoman lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan EU-torjuntakeskuksen perustamista.

Torjunta on aiemmin perustunut yritysten vapaaehtoisiin toimenpiteisiin

Tähän saakka lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjunta on perustunut yritysten vapaaehtoisiin toimenpiteisiin. Palveluntarjoajien toteuttamilla toimenpiteillä on merkitystä, mutta valitettavan suuri osa ilmoituksista on peräisin vain pieneltä joukolta yrityksiä.  Myöskään kansalaisjärjestöjen – kirjaimellisesti – elintärkeä työ on isossa kuvassa jäänyt sen tosiasian varjoon, että tehokkaan lastensuojelun yhtälöstä on puuttunut lainsäädännön tarjoama tukeva selkänoja.

Valtioiden välistä vastuunkantoa tarvitaan, sillä tehokkaammalle lastensuojelulle on huutava tarve. Vuonna 2021 ilmoitettiin maailmanlaajuisesti 85 miljoonasta kuvasta ja videosta, jotka todistavat lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Tutkimusten mukaan joka viides tyttö ja joka kolmastoista poika on joutunut seksuaalisen väkivallan kohteeksi ennen 18 ikävuotta.

Erityisesti Covid-19 -kriisin aikana lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin kysyntä kasvoi useissa EU-maissa jopa 25 prosenttia. Väkivaltaa esittävien kuvien tai videoiden levittäminen rikoksentekijöiden keskuudessa tekee lapsista toistuvasti uhreja ja vaikeuttaa heidän selviytymistään. On kestämätöntä, että erilaisilla internetin julkisilla alustoilla voidaan tarjota lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan aineistoa ja internetin palveluntarjoajat eivät reagoi aineiston poistopyyntöihin tai reagoivat niihin hitaasti.

Uusi asetus tarjoaa lastensuojelulle tehokkaammat puitteet

Komission nyt ehdottaman asetuksen on määrä korvata edellä mainittu yritysten vapaaehtoisuuteen perustuva malli ja tarjota siten lastensuojelulle tehokkaammat ja pidemmän aikavälin puitteet.  Tavoitteena on muodostaa selkeä ja sitova oikeudellinen kehys, jonka avulla voidaan torjua ja ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.

Tarvetta löytää EU-tason ratkaisuja korostaa myös se, että tällä hetkellä suurin osa poliisin havaitsemista lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevasta verkkomateriaalista perustuu Yhdysvalloissa toimivilta palveluntarjoajilta saatuihin tietoihin. Lainsäädäntökehyksen olisi taattava viranomaisille riittävät valmiudet ja pääsy välineisiin, joita voidaan käyttää verkkomateriaalin havaitsemiseen ja poistamiseen sekä rikostutkinnan mahdollistamiseen.

Komission asetusehdotus on luonteeltaan osin uudenlaista sääntelyä, jonka vaikutuksia on arvioitu laaja-alaisesti. Ehdotuksen velvoitteita – erityisesti salauksen purkuun mahdollisesti päätyviä tunnistamismääräyksiä – koskevassa keskustelussa tulee pitää mielessä, että asia on perusoikeusherkkä ja reunaehdot on käytävä tarkasti läpi erityisesti tietosuojan ja luottamuksellisen viestin suojan kannalta. Valtioneuvosto on painottanut lapsen edun merkitystä, kun punnitaan asetusehdotuksen eri artiklojen suhdetta perustuslakiin ja perus- ja ihmisoikeuksiin. 

Suomen tulee aktiivisesti olla mukana rakentamassa unionin yhteistä ratkaisua lasten oikeuksien paremmalle toteutumiselle. 

Hannele Taavila
poliisijohtaja
@HanneleTaavila

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.