Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Rauniopelastusmuodostelma Finn Rescue Team läpäisi YK:n laatuvaatimukset

Jari Honkanen Pekka Tiainen Julkaisupäivä 19.2.2018 14.42 Blogit

Pekka Tiainen ja Jari HonkanenYmpärillä ulvoo myrskyisä tuuli, sade lyö tylysti vasten kasvoja. Taskulampun valokeilan takaa kuuluu täsmällisiä ohjeita, kun suomalaiset pelastajat määrätietoisesti ja järjestelmällisesti etenevät valtavissa romahtaneen talon raunioissa etsien mahdollisia eloonjääneitä Modulistania ravistelleen maajäristyksen jäljiltä.

Vuorokautta aiemmin Suomen kansainvälisiin tehtäviin tarkoitettu rauniopelastusmuodostelma Finn Rescue Team on saapunut Tanskan Tingleviin EUModex-harjoituksen yhteydessä järjestettävään YK:n luokitusharjoitukseen. Kansainvälisessä pelastustoiminnassa on YK:n jäsenmaiden kesken sovittu yksityiskohtaiset laatuvaatimukset pelastustoimintaan osallistuville muodostelmille. Osaaminen tarkastetaan viiden vuoden välein. Silloin arvioidaan 140 erilaista muodostelman toimintaan liittyvää osa-aluetta alkaen pelastajien koulutuksesta, kaluston varastoinnista ja onnettomuuspaikalla toimimisesta koiraohjaajien toimintaan. Luokiteltu muodostelma voidaan ilmoittaa myös EU:n pelastuspalvelumekanismin pooliin. Suomen muodostelma on koottu Pelastusopiston Kriisinhallintakeskuksen ylläpitämästä asiantuntijarekisteristä.

Toiminta kriisitilanteissa vaatii säännöllistä harjoittelua

Näemme televisiosta maanjäristysten rusentamia rakennuksia ja rauniokasoja, joissa on mahdollisesti vielä eloonjääneitä. Omaiset epätoivoisesti etsivät heitä ja epätoivo, läheisen menettämisen pelko, suru ja tuska näkyvät ihmisten kasvoilla. Apuun kutsutut kansainväliset pelastusmuodostelmat kohtaavat tämän tilanteen.

Jotta tällaisessa tilanteessa pystytään toimimaan nopeasti, järjestelmällisesti ja kurinalaisesti, on sitä harjoiteltava säännöllisesti mahdollisimman todenmukaisissa olosuhteissa. Tiimin on toimittava saumattomasti yhteen, taitojen on oltava selkäytimessä ja tiimin on oltava tiiviissä yhteydessä muihin alueella toimiviin muodostelmiin sekä paikallisiin viranomaisiin.

Kansainvälisissä tehtävissä vaikeinta on toimia yhdessä muiden maiden tiimien kanssa

Finn Rescue Teamin toiminnot jakautuvat viiteen eri osa-alueeseen: johtoon, logistiikkaan, etsintään, pelastamiseen ja ensihoitoon. Kaikkien näiden toimintojen pitää toimia saumattomasti haasteellisissa olosuhteissa ympäri vuorokauden. Yksi kansainvälisten tehtävien suurimmista haasteista on toimia yhdessä muiden pelastusmuodostelmien kanssa.

Tässä harjoituksessa Finn Rescue otti vastuun muiden pelastustiimien koordinoinnissa. Tehtävässä tiimi käytti pilottina uutta sähköistä työkalua KoBoa. KoBo on jatkossa kiinteä osa kansainvälisten pelastusmuodostelmien välineistöä ja osaamista. Tiimi saikin erityismaininnan muiden pelastusmuodostelmien tehokkaasta koordinoinnista.

Suomalaisryhmällä erityisosaamista kylmässä toimimiseen

Finn Rescuen harjoitusta oli arvioimassa 11 hengen kansainvälinen ryhmä, jonka kaukaisimmat edustajat tulivat Japanista ja Singaporesta. 48 tunnin rankan harjoituksen jälkeen palaute suomalaisten toiminnasta oli erittäin positiivista. Arviointiryhmän johtajan mukaan muutamia suomalaisten käytäntöjä olisi hyvä saada myös muiden kansainvälisten tiimien käyttöön. Yksi suomalaisten erityisosaamisista on toiminta kylmissä olosuhteissa. Finn Rescue onkin ainoa klassifioitu pelastusmuodostelma, jonka erityisosaamisena kylmässä toimiminen mainitaan.

Lähitulevaisuudessa on tarkoitus vahvistaa pelastuslaitosten varautumista ja päivittäistä operatiivista osaamista niin, että kansainvälisissä koulutuksissa, harjoituksissa ja tositoimissa kerätty osaaminen on käytettävissä kotimaan tehtävissä. Tanskan harjoituksessa oli mukana koulutettua henkilöstöä monista pelastuslaitoksista ympäri Suomen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikilla pelastuslaitoksilla on rooli ja osaaminen myös kansainvälisessä pelastustoiminnassa.

Katso video ModEX-harjoituksesta Tanskan Tinglevissä

Kirjoittajat:
Jari Honkanen, erityisasiantuntija
Pekka Tiainen, ylitarkastaja

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.