Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Väkivaltainen radikalisoituminen on koko Euroopan yhteinen haaste

Tarja Mankkinen Julkaisupäivä 11.9.2019 10.04 Blogit SM

Tarja MankkinenVäkivaltainen radikalisoituminen ja ääriliikkeiden toiminnan lisääntyminen ovat koko Euroopan yhteinen haaste ja rajat ylittävä uhka. Ääriliikkeiden tavoitteena on herättää pelkoa ja turvattomuutta, ja niiden toiminta horjuttaa ihmisten luottamusta yhteiskuntaan. Väkivaltaiset ääriliikkeet edistävät aatteita, jotka ovat Euroopan unionin perusarvojen vastaisia.

Väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminta vaikuttaa niiden kohteena olevien yksilöiden ja ryhmien lisäksi meidän kaikkien turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen. Äärimmillään väkivaltainen radikalisoituminen johtaa terrori-iskuihin, joiden kohteena on viattomia ihmisiä ja joiden tavoitteena on herättää pelkoa väestössä.  Jos haluamme säilyttää ja vahvistaa edelleen yhteisiä eurooppalaisia arvoja ja vahvuuksiamme, meidän on torjuttava väkivaltaista ekstremismiä sen kaikissa muodoissa.

Rajat ylittävä uhka vaatii rajat ylittävää yhteistyötä

Euroopan unionin maat ovat lisänneet viime vuosina merkittävästi yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa siitä, miten väkivaltaista radikalisoitumista ehkäistään tehokkaasti. Komissio ja jäsenvaltiot valmistelivat yhteistyössä ehdotukset toiminnan prioriteeteiksi ja EU:ssa tehtävän työn koordinaation rakenteeksi. Ehdotusten toimeenpano on käynnissä.

Myös EU:n taloudellinen tuki ennalta ehkäisevälle työlle on lisääntynyt, ja esimerkiksi Radicalisation Awareness Network RAN:in toimintaan on osoitettu merkittävästi aiempaa enemmän rahoitusta.

Konferenssi väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisystä katsoo tulevaisuuteen

Neuvoston puheenjohtajamaana toimiva Suomi järjestää Helsingissä 17.–18.9.2019 konferenssin otsikolla "Preventing Violent Radicalisation – Looking to the Future". Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy vaatii laajaa yhteistyötä, joten konferenssiin on kutsuttu viranomaisia, muita asiantuntijoita ja tutkijoita eri maista. Seminaarissa kuullaan alustuksia ja keskustellaan siitä, olemmeko EU:n jäsenmaissa tehneet oikeita asioita, missä olemme onnistuneet, miten voimme parantaa työtämme edelleen ja mihin tulee jatkossa varautua.

Ennakoinnin lisäksi on arvioitava jo tehtyä työtä

Radikalisoitumisen ehkäisyn yksi haasteista on, että väkivaltaisiin ääriryhmiin liittyvät uhat kehittyvät nopeasti. Eri ääriryhmät oppivat toisiltaan uusia menetelmiä ja hyödyntävät toistensa kokemuksia. Niiden toiminta muuttaa muotoaan, jolloin ennaltaehkäisyn prioriteettien, käytäntöjen ja menettelyjen tulee seurata kehitystä. Tästä syystä on tärkeää katsoa tulevaisuuteen ja kuulla arvioita siitä, mitä mahdollisesti on tulossa.

Tulevan kehityksen arvioinnin lisäksi on tärkeää arvioida tehtyä työtä. Suomen vuonna 2016 vahvistetun kansallisen toimenpideohjelman väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi arvioi keväällä 2019 ulkopuolinen arvioitsija. Kokemukset arvioinnista ovat hyviä. Arviointia tehdään vielä varsin vähän, mutta varmasti jatkossa enemmän.

Tarja Mankkinen

kehittämispäällikkö, sisäministeriö, väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn kansallinen koordinaattori

@TarjaMankkinen

1 Kommentti

Syötä kommenttisi tähän.