Vuokrasopimus SM/2024/16

« Raha-asiainvaliokunta 4.4.2024 13.00

Sisäministeriö

Hallintosopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Sisä-Suomen poliisilaitoksen Tampereen pääpoliisiaseman rakentamista ja vuokrasopimusta

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag, p. +358 295 488 560

Asia

Uusi Tampereen pääpoliisiasema rakennetaan osoitteeseen Viinikankatu 42-46, Tampere.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen Tampereen pääpoliisiaseman tiloissa on viimeisten vuosien aikana ollut sisäolosuhteisiin liittyviä ongelmia. Hatanpään valtatien puoleiseen rakennukseen on tehty viime vuosina sisäilmakorjauksia käyttöikätavoitteella noin 10 vuotta. Poliisilaitoksen nykyiset tilat eivät vastaa toiminnallisia tarpeita ja Nokia-areenan läheinen sijainti aiheuttaa poliisin toiminnallisuuteen turvallisuusriskejä sekä lähialueen ruuhkautumista. Nykyisten kiinteistöjen peruskorjaamisen ja toiminnallisen kehittämisen vaihtoehdoksi on tutkittu uudishanketta. Uudisrakentamishankkeessa ei tarvita väistötiloja, joten peruskorjaamisen vaatima väistötilaratkaisu on otettu huomioon uudishankkeen ja peruskorjattujen tilojen vuokrien kustannusvertailussa.

Pääpoliisiasema toteutettaisiin viimeisimmän päivitetyn poliisitalokonseptin 3.0 mukaisena uudisrakennuksena.

Tampereen keskustassa sijaitseva valtion virastotalo Attila on valittu valtion yhteiseksi työympäristöksi. Olemassa olevasta poliisitalokonseptista poiketen pääpoliisiaseman liittyvistä asiakaspalvelutoiminnoista lupapalveluiden osuus on päätetty sijoittaa Attilaan. Tämä ratkaisu pienentää hiukan yli 200 neliötä uuden poliisitalon tilaohjelmaa.

Henkilökuntaa on tulevaisuudessa yhteensä 495.

Hankkeen aikataulu on seuraava:

• Suunnittelu 10/2020- 4/2024

• Rakentaminen alkaa 5/2024

• Pääpoliisiaseman käyttöönotto/vuokra-aika alkaa 1/2027.

Vuokrasopimus tehdään, mikäli valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaa sopimuksen tekemistä ja jonka jälkeen sisäministeri antaa valtuudet sopimusten solmimiseen.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.