Pohjoismainen yhteistyö: Suomi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2021

Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2021. Suomen puheenjohtajuuden päätehtävä on edistää Pohjoismaiden pääministereiden hyväksymää visiota: Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Vision painopistealueita ovat:

•    vihreä Pohjola
•    kilpailukykyinen Pohjola
•    sosiaalisesti kestävä Pohjola.

Pohjoismaiden ministerineuvostossa (PMN) toimii 12 eri ministerineuvostoa eli kokoonpanoa. Sisäministeriön hallinnonalan kysymykset eivät kuulu suoraan ministerineuvoston mandaattiin, mutta ministeriö on kuitenkin aktiivisesti mukana muun muassa oikeusministeriön järjestämissä kokouksissa, joissa monet aiheet liittyvät vahvasti myös sisäministeriön hallinnonalaan. Oikeusministeriö edistää puheenjohtajakaudella erityisesti oikeusalan digitalisaatiota sekä korruption, rahanpesun ja ihmiskaupan torjuntaa.

Yksi Suomen prioriteeteista PMN-puheenjohtajakaudella on huoltovarmuus- ja varautumisyhteistyön vahvistaminen Pohjoismaissa. Sisäministeriö osallistuu omalta osaltaan painopisteen jalkauttamiseen omien pohjoismaisten yhteistyöverkostojen kautta.
Puheenjohtajuushankkeissaan Suomi tukee muun muassa rakentamisen kiertotaloutta sekä rajat ylittävää digitalisaatiota. Covid-19-kriisin johdosta ajankohtaisia yhteistyöaiheita ovat vapaan liikkuvuuden edistäminen Pohjoismaiden välillä sekä huoltovarmuus ja varautuminen tulevaisuuden kriiseihin.

Ulkoministeriössä on Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, joka osaltaan koordinoi Suomen osallistumista pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Pohjoismaista yhteistyötä muun muassa pelastustoimeen ja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa

Sisäministeriö tekee paljon pohjoismaista yhteistyötä Pohjoismaiden ministerineuvoston ulkopuolella. Muun muassa siviilivalmiuden, varautumisen ja pelastustoimen ministerit kokoontuvat säännöllisesti niin sanotun Haga-yhteistyön puitteissa, jossa Suomella on myös puheenjohtajuus vuonna 2021. Myös maahanmuutosta vastaavat Pohjoismaiden ministerit tapaavat säännöllisesti ajankohtaisten asioiden äärellä.

Suomi ja Ruotsi vahvistavat yhteistyötään siviilivalmiuden- ja varautumisen alalla. Helmikuussa 2021 maiden sisäministerit allekirjoittivat yhteistyölinjauksen kriisi- ja siviilivalmiuden yhteistyön tiivistämisestä. Tänä vuonna käynnistyy myös n.s. Hanaholmen aloite, jonka on uusi Suomen ja Ruotsin välinen kriisivalmiusohjelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa molempien maiden varautumista ja valmiutta vastata erilaisiin kriiseihin. Vuodelle 2021 on myös suunnitteilla maiden poliisiyhteistyön tiivistäminen.