Ihmiskaupan vastaista viranomaisyhteistyötä tehostettava

Sisäministeriö 11.9.2014 13.06
Uutinen

Suomessa esiintyy muun muassa työperäistä ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa. Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori Veli-Pekka Rautavan mielestä viranomaisyhteistyötä on tehostettava entisestään.

- Haasteisiin voidaan vastata muun muassa tehostamalla eri hallinnonalojen poikkihallinnollista yhteistyötä, hän sanoo.

Rautava puhui tänään eduskunnassa Ihmisoikeuskeskuksen ja Vähemmistövaltuutetun järjestämässä seminaarissa ja painotti, että seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneen ihmiskaupan uhrin asema on pystyttävä turvaamaan ja tapauksiin on puututtava tehokkaasti.

- Tähän asiaan liittyen lainsäädännön muutosehdotuksia valmistellaan eri ministeriöissä. Muutokset liittyvät sekä rikoslainsäädäntöön että uhrien auttamisjärjestelmän virtaviivaistamiseen, hän toteaa.

Erityisasiantuntija Veli-Pekka Rautava on toiminut ihmiskaupan vastaisen toiminnan poikkihallinnollisena koordinaattorina 1.6. alkaen. Tehtävä on uusi ja se on sijoitettu sisäministeriön poliisiosastolle. Rautavan tehtävänä on muun muassa yhteen sovittaa poikkihallinnollisia ihmiskaupan torjuntaan liittyviä asioita sekä osallistua tehtävään liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön. Koordinaattori myös kehittää yhteistyötä viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.

Lisätietoja:
Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori, erityisasiantuntija Veli-Pekka Rautava, 0295 488 597