FI SV

Kaakkois-Suomen poliisipäällikön virkaa haki 10 henkilöä

Sisäministeriö 9.5.2018 8.59
Tiedote 48/2018

Kaakkois-Suomen poliisipäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 10 henkilöä. Virka tulee avoimeksi 1.9.2018 lukien ja se täytetään enintään viiden vuoden määrä-ajaksi.

Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

- Mika Heinilä, oikeustieteen maisteri, varatuomari
- Jussi Kiiski, hallintotieteiden maisteri
- Kimmo Markkula, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
- Mikko Masalin, oikeustieteen maisteri
- Jarmo Nykänen, hallintotieteiden maisteri
- Marko Nyyssönen, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
- Juha Pietarinen, oikeustieteen kandidaatti
- Kari Puolitaival, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
- Antero Rytkölä, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
- Marko Viitanen, oikeustieteen tohtori, oikeustieteen maisteri

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitoksen toimintaa ja vastaa poliisilaitoksen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, kehittämisestä, toimintaedellytyksistä sekä sisäisistä palveluista. Poliisipäällikön tehtävänä on muun muassa vastata poliisilaitoksen strategian määrittelystä ja strategisesta johtamisesta, poliisilaitoksen toimintaedellytyksistä ja toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta. Hän myös vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet sekä vastaa poliisilaitoksen valmiudesta ja varautumisesta.

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tehtävänä on vastata toimialueellaan oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaamisesta, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poliisin hälytyspalveluista, rikosten ennalta ehkäisemisestä, selvittämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta, poliisin lupahallinnosta sekä muista paikallispoliisille kuuluvista tehtävistä. Lisäksi poliisilaitoksen tehtävänä on huolehtia tehtäväpiiriinsä kuuluvan avun antamisesta yleisenä turvallisuusviranomaisena sekä muista sille erikseen määrätyistä tehtävistä.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Esko Koskinen, p. 0295 488 510, esko.koskinen@intermin.fi
 

Tiedotetta muokattu 9.5. klo 15.44. Poistettu yksi hakija koska hän perui hakemuksensa.