Poliisin ennalta estävää strategiaa valmistellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Sisäministeriö 21.3.2018 13.07
Uutinen
Poliisin ennalta estävää strategiaa valmistellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa

- Ennalta estävä toiminta ei ole vain poliisin "sisäinen asia" vaan sitä tehdään yhteistyössä ja muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. On tärkeää kuulla eri ryhmien kokemuksia, toiveita ja odotuksia, sanoo kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, joka toimii poliisin ennalta estävää strategiaa valmistelevan työryhmän puheenjohtajana.

Sisäministeriö järjesti 15.3. poliisin ennalta estävän strategian valmisteluun liittyvän työpajan kansalaisjärjestöille. Paikalla olivat muun muassa Kirkon ulkomaanavun, Helsinki Mission, Rikosuhripäivystyksen ja Pelastakaa Lapset ry:n edustajat. Työpajan tavoitteena oli antaa osallistujille mahdollisuus vaikuttaa strategian valmisteluun ja muun muassa selvittää mihin kohteisiin poliisin ennalta estävää toimintaa tulisi kohdentaa, sekä mitä tuloksia työllä tulisi saada aikaiseksi.

Poliisin ennalta estävällä toiminnalla tarkoitetaan suunnitelmallisia ja johdettuja toimia, joilla estetään rikoksia, järjestyshäiriöitä, onnettomuuksia ja muita ihmisten turvallisuuden ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia ei-toivottuja tapahtumia. Poliisi toimii ratkaisulähtöisesti yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Ennalta estävä toiminta on muun muassa nuorisopoliisitoimintaa, koulupoliisitoimintaa, näkyvää partiointia ja mobiililähipoliisitoimintaa.

Poliisin jalkautuminen on parasta konfliktien ennalta ehkäisyä

Työpajaan osallistuneiden mielestä ennalta estävää toimintaa tulisi kohdentaa muun muassa lapsiin, nuoriin, vähemmistöryhmiin, maahanmuuttajiin (ml. toinen ja kolmas sukupolvi), seksuaalivähemmistöihin ja uskonnollisiin yhteisöihin. Nuorten osalta erityisesti jengiytymisen ehkäisy koettiin tärkeäksi.

Poliisin tulisi jalkautua ja kohdata lapsia ja nuoria myös muuten eikä vain silloin, kun käsillä on konflikti tai vastaava vaikea tilanne. Tämä olisi konfliktien ennalta ehkäisyä ja säästäisi resursseja kun puututaan varhain eikä silloin, kun ongelma on kehittynyt vaikeaksi ja monimutkaiseksi ratkaista.

Vähemmistöryhmien osalta tuli esille samoja asioita kuin lasten ja nuorten kohdalla. Tärkeää on poliisin jalkautuminen ennen ongelmaa. Luottamuksen rakentaminen on keskeistä, sillä näillä ryhmillä on usein heikko luottamus poliisiin.

Rikoksen uhrin kannalta on tärkeää, että ongelma ratkaistaan, ja että hän kokee, että hän tulee kuulluksi ja saa oikeutta. Poliisitoiminnassa tämä edellyttää tehokasta palveluun ohjausta ja tietoa siitä, mitä muita mahdollisuuksia ja palveluja on olemassa ja käytettävissä.

Strategiaa valmistellaan paraikaa ja se on tarkoitus lähettää lausunnolle kesällä 2018. Kevään aikana järjestetään lisää työpajoja sidosryhmille esimerkiksi muiden ministeriöiden ja vähemmistöryhmien edustajille sekä nuorille. Myös poliisilaitokset järjestävät työpajoja. Strategiatyöhön kuuluu myös kansalaiskysely, joka sekin toteutetaan kevään aikana.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, p. 0295 488 370, tarja.mankkinen@intermin.fi