FI SV

Pysäköintivirhemaksu nousee Pietarsaaressa

Sisäministeriö 16.3.2018 12.50
Tiedote 29/2018

Sisäministeriö on antanut pysäköintivirhemaksuja koskevan asetuksen. Parkkisakkojen nimellä tunnettu pysäköintivirhemaksu nousee Pietarsaaressa 1.5. alkaen 30 eurosta 40 euroon.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaan pysäköintivirhemaksu on 20 euroa. Sisäministeriön asetuksella pysäköintivirhemaksua voidaan korottaa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat.

Esityksen pysäköintivirhemaksun korottamisesta tekee kunta. Ennen asetuksen antamista sisäministeriö pyytää esityksiin poliisilaitoksen lausunnon. Sisäministeriö lähettää myöhemmin keväällä kunnille menettelyohjeet korotusesityksen tekemiseksi.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Sini Lahdenperä, puh. 0295 488 312, sini.lahdenpera@intermin.fi