Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2018

SM022:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeessa laaditaan ehdotus sisäministeriön asetukseksi Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2018.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM022:00/2017

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2017 – 31.12.2017

Asettamispäivä 4.9.2017

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös 872/2017

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tehtävänä on laatia ehdotus sisäministeriön asetukseksi Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2018.

Tiivistelmä

Hankkeessa laaditaan ehdotus sisäministeriön asetukseksi Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2018.

Lähtökohdat

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta on voimassa vuoden 2017 loppuun. Uusi asetus tulee saattaa voimaan vuoden 2018 alusta, jotta Maahanmuuttoviraston suoritteista voidaan periä maksu.