Väestönsuojelua ja väestönsuojia koskeva selvityshanke

Väestönsuojelua ja väestönsuojia koskeva selvityshanke

SM052:00/2022 Kehittäminen

Hanke koostuu kahdesta osahankkeesta:
Osahanke 1: Väestönsuojelua koskeva osahanke selvittää väestönsuojelun järjestelyiden ja
voimavarojen nykytilaa ja kehittämistarpeita.
Osahanke 2: Väestönsuojia koskeva osahanke selvittää väestönsuojien nykytilaa, määriä ja kehittämistarpeita.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM052:00/2022

Asianumerot VN/28404/2022

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 4.11.2022 – 31.10.2023

Asettamispäivä 3.11.2022

Tavoitteet ja tuotokset

Molemmissa osahankkeissa tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa väestönsuojelun ja väestönsuojien tilasta ja väestönsuojien määrästä. Lisäksi kartoitetaan kehittämistarpeet sekä laaditaan kehittämislinjausehdotukset ja arvio
niiden toimeenpanon edellyttämistä resurssitarpeista. Tarkoituksena on osallistaa selvitykseen myös muita hallinnonaloja niiden väestönsuojelun vastuiden mukaisesti.

Molemmista osahankkeista julkaistaan loppuraportit.

Tiivistelmä

Hanke koostuu kahdesta osahankkeesta:
Osahanke 1: Väestönsuojelua koskeva osahanke selvittää väestönsuojelun järjestelyiden ja
voimavarojen nykytilaa ja kehittämistarpeita.
Osahanke 2: Väestönsuojia koskeva osahanke selvittää väestönsuojien nykytilaa, määriä ja kehittämistarpeita.

Lähtökohdat

Puolustuspoliittisessa selonteossa on linjattu, että väestönsuojien kunto ja väestönsuojelun nykytila selvitetään. Ukrainan sota on osaltaan tuonut esiin väestönsuojelun ja väestönsuojien ajankohtaisuuden.

Lisää aiheesta