Hallituksen esitys EU-Japani SPA:n hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välillä tehdyn strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

UM002:00/2019 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi heinäkuussa 2018 Tokiossa allekirjoitetun Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välillä tehdyn strategisen kumppanuussopimuksen sekä lain, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero UM002:00/2019

Asettaja ulkoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Mari Lankinen, lähetystöneuvos
puh. 0295 350642

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esityksen tavoitteena on hankkia eduskunnan hyväksyntä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välillä tehdylle kumppanuussopimukselle. Esitys sisältää myös ehdotuksen niin sanotuksi blankettilaiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi heinäkuussa 2018 Tokiossa allekirjoitetun Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välillä tehdyn strategisen kumppanuussopimuksen sekä lain, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

Lähtökohdat

EU:n ja Japanin välisten suhteiden pohjana on vuonna 1991 annettu yhteinen julistus sekä vuonna 2001 hyväksytty kymmenvuotinen toimintasuunnitelma. EU:n turvallisuusstrategiassa vuodelta 2003 Japani tunnustetaan yhdeksi EU:n strategisista kumppaneista. Ennen strategisen kumppanuussopimuksen neuvottelemista EU ja Japani ovat neuvotelleet yhteistyösopimuksia eri sektoreilla. Prosessi kohti kumppanuussopimusta käynnistyi vuonna 2010 järjestetyssä EU:n ja Japanin huippukokouksessa, jossa perustettiin korkean tason työryhmä pohtimaan suhteiden kaikkien osa-alueiden kehittämistä. Työryhmä esitteli työnsä EU:n ja Japanin huippukokouksessa vuonna 2011, ja esityksen pohjalta päätettiin käynnistää keskusteluprosessi rinnakkaisten neuvottelujen käymiseksi laaja-alaisesta vapaakauppasopimuksesta (astui voimaan 1.2.2019) ja sitovasta puitesopimuksesta.