Suomen Hallitusmuoto 1919 -juhlaraha, valtiovarainministeriön asetuksen valmistelu

VM053:00/2019 Säädösvalmistelu

Suomen Hallitusmuoto 1919 -juhlarahaa koskeva, metallirahoista annetun lain (216/1998) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtiovarainministeriön asetus.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM053:00/2019

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu – 12.6.2019

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös 742/2019

Tiivistelmä

Suomen Hallitusmuoto 1919 -juhlarahaa koskeva, metallirahoista annetun lain (216/1998) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtiovarainministeriön asetus.