Sisäisen turvallisuuden strategia


Sisäisen turvallisuuden strategia
Hankenumero

SM030:00/2016

Asettaja

Sisäministeriö
Hallinto- ja kehittämisosasto

Hankkeen tila

Arkistoitu

Asettamispäivä

23.08.2016

Toimikausi/aikataulu

23.08.2016 - 28.04.2017

Yhteyshenkilö

Kimmo Himberg, projektijohtaja, [email protected]

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeen tehtävänä on valmistella sisäisen turvallisuuden strategia, jossa määritellään sisäisen turvallisuuden strategiset linjaukset ja painopisteet perustuen laajaan turvallisuusnäkökulmaan. Varsinaisen sisäisen turvallisuuden strategian lisäksi hanke tuottaa strategisen toimenpideohjelman, joka jakaantuu ratkaisukeskeisiin kokonaisuuksiin.

Tavoitteet

Sisäisen turvallisuuden selonteon ja strategian keskeisin tavoite on varmistaa viranomaistoiminnan kivijalan kestävyys, jotta aitoa kumppanuutta voidaan rakentaa sisäisen turvallisuuden edistämiseksi koko yhteiskunnan kanssa. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivityksen ja laaja-alaisen sisäisen turvallisuuden strategian laadinnan yhteydessä tullaan käsittelemään turvallisuusviranomaisten yhteistyön syventämisen mahdollisuuksia sekä tulevaisuuden alue- ja paikallishallinnon roolia sisäisen turvallisuuden toimijoina.

Tausta

Sisäisen turvallisuuden strategia on hallituksen keskeisin asiakirja tulevaisuuden sisäisen turvallisuuden määrittämiseksi. Strategia-asiakirja määrittää sen polun ja ne toimenpiteet, joilla Suomesta tulee maailman turvallisin maa asua, elää, yrittää ja tehdä työtä. Tulevaisuuden sisäinen turvallisuus edellyttää syvää ja sitoutunutta yhteistyötä niin eri viranomaisten kuin kansalaisjärjestöjen, lähiyhteisöjen, elinkeinoelämän ja lukuisten muiden toimijoiden kesken.

Kustannukset ja rahoitus

Sisäisen turvallisuuden strategia tehdään virkatyönä. Valmisteluun osallistuville ei makseta erillisiä korvauksia.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelua ja toimeenpanoa varten asetetaan ohjausryhmä, sihteeristö ja asiantuntijaryhmät. Strategian valmisteluun osallistuvat sisäisen turvallisuuden kannalta keskeiset asiantuntijat strategian painopistealueiden pohjalta hallinnon eri sektoreilta, maakunnista, kunnista, järjestöistä ja elinkeinoelämästä.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Paula Risikko, Jukka Aalto

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Heikinheimo Sanna poliisijohtaja sisäministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Piispanen Pekka johtaja AKAVA ry Henkilökohtainen varajäsen
Kauko Maria neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Saksa Jarkko ylijohtaja Tullihallitus Henkilökohtainen varajäsen
Peltonen Karim varautumisjohtaja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Henkilökohtainen varajäsen
Susi Mika turvallisuusasiantuntija Henkilökohtainen varajäsen
Kohvakka Kimmo johtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Henkilökohtainen varajäsen
Säävälä Minna monikulttuurisuusasioiden päällikkö Väestöliitto Henkilökohtainen varajäsen
Koivukoski Janne valmiusjohtaja sisäasiainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Häkkinen Hannele erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Henkilökohtainen varajäsen
Veera Heinonen johtaja Sitra Henkilökohtainen varajäsen
Kämäräinen Leena valmiustoiminnan päällikkö Suomen Punainen Risti Henkilökohtainen varajäsen
Hamunen Jaakko yksikönpäällikkö Rajavartiolaitos Henkilökohtainen varajäsen
Ylitalo Jari neuvotteleva virkamies valtioneuvoston kanslia Henkilökohtainen varajäsen
Jantunen Juho-Antti hallitussihteeri opetus- ja kulttuuriministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Haataja Ilkka johtaja Valtori Henkilökohtainen varajäsen
Fjäder Christian Johtaja Huoltovarmuuskeskus Henkilökohtainen varajäsen
Maijala Riitta johtaja Suomen Akatemia Henkilökohtainen varajäsen
Halme Esa maakuntajohtaja Henkilökohtainen varajäsen
Saario Kaisa asiantuntija Keskuskauppakamari Henkilökohtainen varajäsen
Knape Kai neuvotteleva virkamies puolustusministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Niemi Veli-Mikko osastopäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Lautanala Mika johtaja Tekes Henkilökohtainen varajäsen
Mäkelä Sari yksikönpäällikkö ulkoasiainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Murto Risto johtaja liikenne- ja viestintäministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Päivärinne Sirkku maahanmuuttojohtaja sisäasiainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Kujala Arto Osastopäällikkö oikeusministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Sammallahti Juha johtaja Pirkanmaan ELY-keskus Henkilökohtainen varajäsen
Huutola Matti varapuheenjohtaja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Henkilökohtainen varajäsen
Huutola Matti varapuheenjohtaja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Henkilökohtainen varajäsen
Hilve Aku Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen

Ohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Aaltomaa Kauko osastopäällikkö sisäministeriö, poliisiosasto Jäsen
Eloranta Jarkko puheenjohtaja SAK Jäsen
Fjäder Sture puheenjohtaja Akava ry Jäsen
Gustafsson Jari kansliapäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Hartikainen Antti pääjohtaja Tulli Jäsen
Hasari Marko toimitusjohtaja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Jäsen
Häkämies Jyri toimitusjohtaja Elinkeinoelämän keskusliitto Jäsen
Karhunen Minna ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Jäsen
Karhunen Risto johtaja Finanssialan Keskusliitto Jäsen
Koivuranta Eija toimitusjohtaja Väestöliitto Jäsen
Koskinen Esko pelastusylijohtaja sisäministeriö Jäsen
Kosonen Mikko yliasiamies Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Jäsen
Kumpula Kristiina pääsihteeri Suomen Punainen Risti Jäsen
Laitinen Ilkka osastopäällikkö Rajavartiolaitos Jäsen
Lankinen Timo alivaltiosihteeri valtioneuvoston kanslia Jäsen
Lehikoinen Anita kansliapäällikkö opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Lehmus Pasi toimitusjohtaja Valtori Jäsen
Luoma Raimo toimitusjohtaja Huoltovarmuuskeskus Jäsen
Mannila Heikki pääjohtaja Suomen Akatemia Jäsen
Parkkonen Jari maakuntajohtaja Päijät-Hämeen liitto Jäsen
Penttilä Risto E.J toimitusjohtaja Keskuskauppakamari Jäsen
Raijas Tiina neuvotteleva virkamies puolustusministeriö Jäsen
Sillanaukee Päivi kansliapäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Soini Pekka pääjohtaja Tekes Jäsen
Stenlund Peter valtiosihteeri ulkoasiainministeriö Jäsen
Vestala Leena ylijohtaja Pirkanmaan ELY-keskus Jäsen
Vuorio Jorma Osastopäällikkö, ylijohtaja sisäasiainministeriö Jäsen
Välimaa Asko kansliapäällikkö oikeusministeriö Jäsen
Himberg Kimmo projektijohtaja sisäministeriö Sihteeri
Nerg Päivi kansliapäällikkö sisäministeriö Puheenjohtaja
Koskinen Jari toimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto Jäsen
Vilkkonen Laura ylijohtaja liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Martikainen Harri kehittämisjohtaja sisäministeriö Varapuheenjohtaja
Järvikare Terhi osastopäällikkö, ylijohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Sähköisesti SM:ssä diaarinumerolla SMDno-2016-1054

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

16 asiakirjaa


 1. Ohjausryhmä pöytäkirja 19.4.2017

  25.04.2017  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/410647/POYTAKIRJA_20170510082306_410647.pdf


 2. Asiantuntijatyöryhmän jäsenyyden muutos

  30.03.2017  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/410691/PAATOS_20170510130900_410691.pdf


 3. Ohjausryhmä pöytäkirja 24.3.2017

  28.03.2017  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/410646/POYTAKIRJA_20170510082218_410646.pdf


 4. Ohjausryhmä pöytäkirja 14.2.2017

  15.03.2017  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/410645/POYTAKIRJA_20170510082133_410645.pdf


 5. Toimenpideohjelman asiantuntijatyöryhmien jäsenyyksien muutos

  15.02.2017  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/410690/PAATOS_20170510130713_410690.pdf


 6. Toimenpideohjelman asiantuntijatyöryhmien asettamispäätös

  01.02.2017  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/410689/PAATOS_20170510130446_410689.pdf


 7. Nimeämispyyntö; toimenpideohjelman valmistelutyöryhmät

  20.01.2017  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/410688/PYYNTO_20170510130230_410688.pdf


 8. Ohjausryhmä pöytäkirja 18.1.2017

  18.01.2017  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/410644/POYTAKIRJA_20170510082013_410644.pdf


 9. Ohjausryhmä pöytäkirja 30.11.2016

  07.12.2016  sisäministeriö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 10. VM; Edustajan nimeäminen, Järvikare

  01.11.2016  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/410636/PAATOS_20170510074144_410636.pdf


 11. Ohjausryhmä pöytäkirja 26.10.2016

  27.10.2016  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/410642/POYTAKIRJA_20170510081738_410642.pdf


 12. Ohjausryhmä pöytäkirja 13.9.2016

  15.09.2016  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/410641/POYTAKIRJA_20170510081607_410641.pdf


 13. Päätös: SAK varajäsenen nimeäminen, Huutola

  02.09.2016  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/410648/PAATOS_20170510082345_410648.pdf


 14. SAK:n varajäsenen muutosilmoitus,/ Matti Huutola

  25.08.2016  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/256665/ESITYS_20160831110045_256665.pdf


 15. Asettamispäätös

  23.08.2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/256280/ASETTAMISPAATOS_20160824064840_256280.pdf


 16. Nimeämispyyntö; ohjausryhmä

  09.06.2016  Sisäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/254234/KIRJE_20160614124514_254234.pdf

 1. Hyvä elämä - turvallinen arki

    sisäministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/21916/418828/JULKAISU_20171011092405_418828.pdf