Retuperän Wapaapalokunta blev hedersavtalsbrandkår

Inrikesministeriet 2.11.2009 8.47
Pressmeddelande -

Inrikesministeriets räddningsavdelning har utsett Retuperän Wapaapalokunta till ministeriets hedersavtalsbrandkår. Avtalet undertecknades förra fredagen. Avtalet är unikt och Retuperän WBK är den första hedersavtalsbrandkåren i Finland.

Enligt avtalet har "RWBK härmed förbundit sig till att upplysa människorna om eldens faror och genom sitt exempel berätta vilken effekt brännbara och andra farliga ämnen kan ha". Retuperän WBK är en orkester som grundades 1933 och beskriver sig själv så här: Retuperän WBK är världens bästa och enda studentorkester i Esbo som spelar nyare fransk hornmusik.

Räddningsöverdirektör Pentti Partanen betonar att det i grund och botten är frågan om en allvarlig sak som gäller räddningsväsendets upplysning om brandsäkerhet. - Avtalet har gjorts med glimten i ögat i Retuperäs anda, men under god översikt av jurister, säger Partanen. - Vi tror att även sådant här upplysningsarbete behövs.

Partanen påpekar också hur viktiga avtalsbrandkårerna är för hela räddningsväsendet både när det gäller beredskap och kostnader. I synnerhet utanför stora tätorter bygger räddningsväsendets verksamhet på frivilliga brandkårer och deltidsbrandmän.

Frivilliga brandkårer har genom tiderna även haft stort inflytande på kulturen. På många orter är brandkårsfesterna stora sommarhändelser, och brandkårens fest och parad är inget utan hornmusik.

Närmare information: räddningsöverdirektör Pentti Partanen, (09) 160 42960, lagstiftningsråd Mika Kättö (09) 160 42975, slangmästare för Retuperän WBK, Leevi Letkutsalo, 050525 2191.