Innehållspublicerare

Inkoon satama-alueelle asetetaan liikkumisrajoitusalue

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2023 13.00
Tiedote

Sisäministeriö lisää Inkoon satama-alueen liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun asetukseen. Liikkumista ja oleskelua alueella rajoitetaan poliisilain nojalla. Asetus tulee voimaan 4.12.2023.

Sisäministeriön asetukseen on koottu kohteita, joissa liikkuminen tai oleskelu on kielletty poliisilain nojalla. Kohteita ovat tyypillisesti esimerkiksi lentopaikat, satamat, vankilat, kantaverkon muuntoasemat, voimalaitokset ja tehtaat. 

Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista tuli voimaan 2014, ja sitä on sen jälkeen päivitetty säännöllisesti. Esityksen Inkoon satama-alueen lisäämisestä asetukseen tekivät alueen toiminnanharjoittajat.

Rajoitusten tarkoitus on turvata kohteessa tapahtuvaa toimintaa

Rajoitusalueella liikkuminen ja oleskelu on kielletty ilman alueen toiminnanharjoittajan antamaa lupaa.

Rajoitusten tarkoitus on turvata kohteessa tapahtuvaa toimintaa, siellä olevaa omaisuutta tai suojata ulkopuolisia ja kohteessa oleskelevia ihmisiä. Rajoitusalueilla liikkuminen on usein turvallisuudelle vaarallista ja edellyttää alueen perusteellista tuntemista. Alueet tulee merkitä selkeästi.

Poliisilain mukaan kiellon tai rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon, jos teosta ei muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Heidi Aliranta, p. 0295 488 367, [email protected]