Inrikesminister Ohisalo deltar i EU:s informella inrikesministermöte i Kroatien

Inrikesministeriet 22.1.2020 7.00
Pressmeddelande 4/2020
Inrikesminister Maria Ohisalo.
Foto: Europeiska unionen

Inrikesminister Maria Ohisalo deltar i ett informellt möte för EU:s inrikesministrar i Zagreb den 24 januari. Mötet är det första som ordnas under Kroatiens EU-ordförandeskap.

Inrikesministrarna fortsätter diskussionen om framtiden i fråga om EU:s inrikes frågor utifrån de diskussioner som fördes under Finlands EU-ordförandeskap.

– Som en del av ordförandeländernas trio stöder Finland Kroatiens ordförandeskap och diskussionerna om den inre säkerhetens och migrationens framtid. För oss är det viktigt att bygga upp ett intensivare samarbete mellan EU-länderna när det gäller migrationspolitiken och att stärka den inre säkerheten, konstaterar minister Ohisalo.

Dessutom kommer ministrarna att diskutera människosmuggling och i synnerhet den västra Balkanrutten. Som EU-ordförande lyfter Kroatien i synnerhet fram den organiserade brottslighetens roll när det gäller att utnyttja människors nöd.

På mötet diskuteras också interoperabiliteten mellan EU:s informationssystem, som behandlades under Finlands EU-ordförandeskap. Det är fråga om totalt sex informationssystem som används i hela EU och ett enormt EU-projekt. Ett effektivt genomförande förutsätter inte bara tekniska åtgärder och lagstiftning, utan också tillräckliga resurser i EU och i medlemsstaterna. Svårighetsfaktorn höjs av att interoperabiliteten mellan systemen kräver att genomförandet lyckas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

Vid ministermötet behandlas också genomförandet av förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen. Från och med 2021 ska medlemsstaterna tillhandahålla personal för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex permanenta styrka, som ska växa till 10 000 personer före 2027.

I samband med mötet träffar minister Ohisalo också EU:s nya migrationskommissionär Ylva Johansson.

Ytterligare information
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 2216, [email protected]