Inrikesminister Ohisalo träffade representanter för den romska befolkningen

Inrikesministeriet 16.1.2020 16.34 | Publicerad på svenska 17.1.2020 kl. 16.22
Pressmeddelande 3/2020

Den romska befolkningen möter ofta diskriminering i sin vardag och har i olika sammanhang fört fram behovet av att utveckla myndigheternas, i synnerhet polisens, verksamhet. Representanter för den romska befolkningen och inrikesminister Maria Ohisalo träffades den 16 januari för att diskutera den romska befolkningens säkerhet och trygghetskänsla och vad i synnerhet inrikesministeriet och polisen kan göra för att förbättra dessa.

Teman för den intensiva diskussionen var bland annat diskriminering av romer och hatbrott. Representanter för den romska gemenskapen berättade att polisen och även väktarna i någon mån gör sig skyldiga till osakligt bemötande. Diskriminering förekommer i mindre utsträckning på orter där poliser som utför förebyggande arbete deltar i den lokala romska arbetsgruppen.

– Jag vill tacka så mycket för den konstruktiva diskussionen. Diskriminering är absolut förbjuden inom polisen och vi förhåller oss ytterst allvarligt till varje sådant fall. Jag betonar att det lönar sig att anföra klagomål över allt osakligt bemötande och att man ska göra det för att vi ska kunna identifiera problemen och ingripa i dem, säger inrikesminister Ohisalo.

I polisens strategi för förebyggande arbete (2018) fastställs att polisen ska utföra förebyggande arbete genom att bilda nätverk med olika befolkningsgrupper och genom att se till att dessa grupper har möjlighet att lyfta fram sådana missförhållanden i fråga om säkerheten och trygghetskänslan som de drabbas av.

I slutet av mötet kom parterna överens om att man ytterligare ska försöka intensifiera den romska gemenskapens samarbete med poliser som utför förebyggande arbete och till exempel med ankarverksamheten. Dessutom ska man se över Polisyrkeshögskolans läromedel och undervisning i anslutning till kulturell mångfald. Också väktarnas kompetens i frågor som gäller romer och andra minoriteter måste stärkas.

Ytterligare information:

Tarja Mankkinen, utvecklingschef, tfn 0295 488 370, [email protected]
Sami Kerman, specialmedarbetare hos ministern, tfn 050 477 8348, [email protected]