Hyppää sisältöön
Media

Esitys Maahanmuuttoviraston automaattiseen päätöksentekoon liittyvästä oikaisumahdollisuudesta lausunnoille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 5.8.2022 15.37
Tiedote

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen maahanmuuton erityislainsäädännön muutoksista, joiden tarkoitus on mahdollistaa automaattinen päätöksenteko Maahanmuuttoviraston toiminnassa. Näin yksinkertaisemmat asiat voitaisiin ratkaista mahdollisimman tehokkaasti.

Automaattista päätöksentekoa koskevaa hallinnon yleislainsäädäntöä valmistellaan oikeusministeriössä. Jotta sen mukainen automaattinen päätöksenteko voitaisiin ottaa käyttöön Maahanmuuttovirastossa, sisäministeriö ehdottaa esitysluonnoksessaan, että viraston asiakas voisi maksutta vaatia oikaisua häntä koskevaan automaattisesti tehtyyn päätökseen. Näin huolehdittaisiin asiakkaan oikeussuojasta.

Maksuton oikaisuvaatimus olisi nykyistä muutoksenhakua nopeampi ja yksinkertaisempi jälkikäteinen oikeussuojakeino. Nykyisin Maahanmuuttoviraston asiakas voi hakea muutosta päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen. Tämä säilyisi jatkossakin käytäntönä silloin, kun kyseessä on muu kuin automaattisesti tehty päätös. 

Lausuntokierros päättyy 9.9. Hallituksen esitys automaattista päätöksentekoa koskevasta yleislainsäädännöstä on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Myös esitys automaattisesta päätöksenteosta Maahanmuuttoviraston toiminnassa on tarkoitus antaa eduskunnalle samoihin aikoihin.

Automaatio sujuvoittaisi rutiininomaisten ratkaisujen tekemistä

Automaatiosta olisi hyötyä sekä virastolle että asiakkaille, sillä sen avulla voidaan sujuvoittaa rutiiniratkaisujen tekemistä ja ohjata henkilökunnan työpanosta nimenomaan niihin tehtäviin, joissa asiantuntijan arvio on tarpeen. Esimerkiksi turvapaikkahakemuksiin liittyy monia yksilöllistä selvittämistä ja kokonaisharkintaa edellyttäviä kysymyksiä. Siksi turvapaikkahakemuksia ei käsiteltäisi automaation avulla, vaan niiden käsittelystä vastaisi jatkossakin aina virkahenkilö.

Nykyisellään lainsäädäntö ei vielä mahdollista täysin automaattista päätöksentekoa. Maahanmuuttovirastolla on kuitenkin jo hyviä kokemuksia osa-automaatiosta oleskelulupahakemusten käsittelyssä. Osa-automaation avulla on pystytty nopeuttamaan muun muassa ukrainalaisten jättämien tilapäisen suojelun hakemusten käsittelyä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Anu Polojärvi, p. 0295 488 237, [email protected]

Korjaus 5.8.2022 klo 15.48: Lausuntokierros päättyy 9.9., ei 8.9.