Hyppää sisältöön
Media

EU:n sisäasioiden rahastojen syksyn 2022 haut käynnistyivät

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2022 9.03
Tiedote

Sisäministeriö on käynnistänyt EU:n sisäasioiden rahastojen (EUSA-rahastot) syksyn haut 3.10.2022. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineestä (BMVI) on haettavana avustusta yhteensä noin 86,7 miljoonaa euroa. Haut päättyvät 1.11.2022.

Avustusta on haettavissa maahanmuutosta, sisäisestä turvallisuudesta sekä rajaturvallisuudesta ja viisumipolitiikasta vastaavien viranomaisten hankkeisiin ja toimintaan sekä muiden toimijoiden kuten kuntien, järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten hankkeisiin.

Kyseessä on ohjelmakauden 2021-2027 toinen hakukierros ja kaikkien kolmen rahaston haussa on avoinna laajasti rahastojen ohjelmien ja toimeenpanosuunnitelmien mukaisia toimia.

AMIF-rahastosta haettavissa noin 16,8 miljoonaa euroa

AMIF-rahastosta on haettavissa avustusta yhteensä noin 16,8 miljoonaa euroa. Haussa on avoinna rahaston erityistavoitteet 1, 2 ja 3, jotka koskevat Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kehittämistä, laillisen muuttoliikkeen sujuvuuden sekä kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisen ja osallisuuden edistämistä sekä laittoman muuttoliikkeen torjumista ja toimivien paluujärjestelmien kehittämistä.

Erityistavoitteiden alaisia toimia on haussa hyvin laajasti avoinna. Listaus toimista löytyy hakuilmoituksesta ja toimien tarkemmat kuvaukset sekä tavoiteltavat tulokset rahaston toimeenpanosuunnitelmasta.

Haku avataan ehdollisena, sillä rahaston ohjelman toimeenpanosuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty. Avustus myönnetään sillä edellytyksellä, että toimeenpanosuunnitelma hyväksytään. Hyväksymisen odotetaan tapahtuvan lokakuussa 2022.

AMIF-rahaston tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttoasioiden hallinnan kansallista kapasiteettia sekä edistää yhteisen turvapaikkapolitiikan ja yhteisen maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanoa, lujittamista ja kehittämistä unionin säännöstön mukaisesti ja noudattaen unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä, erinäisistä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia velvoitteita.

ISF-rahastosta haettavissa noin 26 miljoonaa euroa

ISF-rahaston haussa on haettavissa noin 26 miljoonaa euroa. Haussa on avoinna rahaston erityistavoitteet 1, 2 ja 3, jotka koskevat tiedonvaihdon parantamista, operatiivisen yhteistyön lisäämistä ja valmiuksien parantamista.

Erityistavoitteiden mukaisia toimia on haussa hyvin laajasti avoinna. Listaus toimista löytyy hakuilmoituksesta ja toimien tarkemmat kuvaukset rahaston toimeenpanosuunnitelmasta. 
ISF-rahaston tavoitteena on edistää turvallisuuden korkean tason varmistamista unionissa, erityisesti ehkäisemällä ja torjumalla terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta, auttamalla ja suojelemalla rikosten uhreja sekä valmistautumalla turvallisuuteen liittyviin vaaratilanteisiin, riskeihin ja kriiseihin, suojautumalla niiltä ja hallinnoimalla niitä tehokkaasti.

BMVI-rahoitustukivälineestä haettavissa noin 43,9 miljoonaa euroa

BMVI-rahoitustukivälineen haussa on haettavissa avustusta noin 43,9 miljoonaa euroa. Haussa on avoinna rahaston molemmat erityistavoitteet 1 ja 2, jotka koskevat Euroopan unionin yhdennettyä rajaturvallisuutta ja yhteistä viisumipolitiikkaa.

Listaus erityistavoitteiden mukaisista toimista löytyy hakuilmoituksesta ja toimien tarkemmat kuvaukset sekä tavoiteltavat tulokset rahaston toimeenpanosuunnitelmasta.

Rahaston luonteesta johtuen avustusta voivat hakea vain viranomaiset mutta hankkeissa voi olla mukana hankekumppaneina myös muita toimijoita.

BMVI-rahoitustukivälineen tavoitteena on varmistaa vahva ja tehokas Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla ja siten edistää sisäisen turvallisuuden korkean tason varmistamista unionissa samalla, kun suojataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin sisällä ja noudatetaan täysimääräisesti asiaankuuluvaa unionin säännöstöä sekä unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita.

Euroopan komissio on hyväksynyt rahastojen ohjelmat

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n sisäasioiden rahastojen Suomen ohjelmat. Komissio hyväksyi ISF-rahaston ja BMVI-rahoitustukivälineen ohjelmat heinäkuussa 2022 ja AMIF-rahaston ohjelman syyskuussa 2022.

Sisäministeriö on valmistellut yhteistyössä relevanttien kumppaneiden kanssa rahastojen ohjelmien toimeenpanoa varten toimeenpanosuunnitelmat. ISF-rahaston ja BMVI-rahoitusvälineen toimeenpanosuunnitelmat on hyväksytty syyskuussa 2022. AMIF-rahaston toimeenpanosuunnitelma on tarkoitus hyväksyä lokakuun aikana.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] (AMIF)
erityisasiantuntija Virpi Karjalainen, p. 0295 488 392, [email protected] (ISF)
erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected] (BMVI)