Hyppää sisältöön
Media

Komissio ehdottaa matkustajatietojen kattavampaa käyttöä ulkorajojen valvonnassa ja rikollisuuden torjunnassa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2023 14.02
Tiedote

Euroopan komissio antoi 13.12.2022 kaksi asetusehdotusta, joiden tarkoitus on parantaa lentomatkustajilta kerättävien matkustustietojen käyttöä. Uusilla säännöillä helpotettaisiin ulkorajavalvontaa sekä tehostettaisiin vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa EU:ssa. Valtioneuvosto ilmaisi kantansa ehdotukseen eduskunnalle antamassaan kirjelmässä 9.2.

Asetusehdotusten tarkoituksena on parantaa ennakkomatkustustietojen (API-tiedot, Advanced Passenger Information) käyttöä. 

API-tiedot tarkistetaan lennon lähtöselvityksen yhteydessä. Ne sisältävät muun muassa tiedot henkilön matkustusasiakirjasta. Tavoitteena on, että tietojen kerääminen ja siirtäminen olisi yhdenmukaista matkustajarekisteritietojen, eli PNR-tietojen (Passenger Name Records), kanssa. PNR-tiedot ovat matkustajan lennon varauksen yhteydessä antamia tietoja.

Ehdotus mahdollistaisi API-tietojen käytön lainvalvontatarkoituksessa valikoiduilla EU:n sisäisen liikenteen lennoilla, kun nykyisin tietoja voi käyttää vain EU:n ulkopuolisilta lennoilta. Eri matkustustietoja olisi mahdollista käsitellä lainvalvontatarkoituksessa rinnakkain.

Komissio ehdottaa siirtymistä keskitetyn EU-tason reitittimen käyttöön, jolla tiedot siirrettäisiin viranomaisille teknisesti aiempaa ennakoivammin ja varmemmin. Lisäksi asetusten tarkoitus on parantaa ennakkomatkustustietojen valvontaa ja tietosuojaa.

Matkustajatietojen kerääminen lentoliikenteessä ei ole uusi asia. Lentoyhtiöillä on jo nykyisin velvollisuuksia kerätä matkustajatietoja ja toimittaa niitä viranomaisille. Nykyinen API-direktiivi ulkorajaliikenteen liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista kumottaisiin, kun ehdotettu rajavalvontaa koskeva asetus astuisi voimaan. 

Matkustajan API- ja PNR-tietoja olisi mahdollista käsitellä rinnakkain lainvalvontatarkoituksessa. Matkustajatietorekisteriä koskeva PNR-direktiivi jäisi voimaan. Uusi lainvalvontaa koskeva asetus vahvistaisi paremmat säännöt matkustustietojen keräämiselle ja siirrolle lainvalvontatarkoituksessa.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä rikollisuuden torjuntaa tehostavia keinoja

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että EU:n sisäistä turvallisuutta kehitetään parantamalla rikollisuuden ja terrorismin torjutaan hyödynnettäviä työkaluja. Valtioneuvosto pitää ehdotusten tavoitteita kannatettavina ja tärkeinä EU-tason toimia, joilla voidaan helpottaa ulkorajojen valvontaa.

Valtioneuvosto kannattaa erilaisten tietojen keräämistä ja siirtämistä koskevien säännösten yhdenmukaistamista ja sitä, että matkustajatietoja olisi mahdollista käsitellä rinnakkain. Tietojen rinnakkainen käsittely tarkentaisi seulontaa ja vähentäisi siten riskiä, että matkustajat joutuisivat tarkastettavaksi harkinnanvaraisten tekijöiden perusteella.

Matkustajatietojen välittämisessä tulisi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää muiden EU:n tietojärjestelmien tarjoamat hyödyt. Valtioneuvosto pitää ehdotusta uudesta EU-tason teknisestä reitittimestä kannatettavana. Kerättäviä ja siirrettäviä tietoja koskevien vaatimusten tulisi olla kansainvälisesti mahdollisimman yhdenmukaisia.

Valtioneuvosto korostaa kannassaan vahvan tietosuojan tärkeyttä sekä sitä, että matkustajatietojen käytön pitää tapahtua perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla.

Matkustajatietoja hyödynnetään vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa

Komissio ehdotusten tavoitteena on EU-alueen sisäisen turvallisuuden vahvistaminen. Lentomatkustajia koskevat tiedot ovat tärkeä väline viranomaisille vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa.

Rikolliset hyödyntävät usein lentoyhteyksiä, ja rikollisuus on usein valtioiden rajat ylittävää. Suurin osa järjestäytyneestä rikollisuudesta hyödyntää kansainvälistä matkustamista. Matkustajia koskevat ennakkotiedot ovat auttaneet parantamaan ulkorajatarkastuksia ja tunnistamaan mahdollisia turvallisuusriskejä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Emma Patovuori, sisäministeriö, p. 0295 488 303, [email protected]