Hyppää sisältöön
Media

Selvitys poliisin määrärahojen käytöstä ja kehitysnäkymistä käynnistyy

sisäministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2021 13.34
Tiedote 136/2021
poliisin hihamerkki.

Sisäministeriö ja valtiovarainministeriö teettävät ulkopuolisen selvityksen poliisin määrärahojen käytöstä ja määrärahan riittävyyteen liittyvistä tekijöistä. Sisäministeriö asettaa selvityshenkilöiksi maakuntaneuvos Timo Kietäväisen, professori Lasse Oulasvirran ja professori Roope Uusitalon. He luovuttavat yhteisen selvityksensä ministeriöille 31.1.2022 mennessä.

Poliisille valtion talousarviossa annetut määrärahat ovat useiden vuosien ajan osoittautuneet riittämättömiksi poliisin menoihin ja tehtävämääriin nähden. Määrärahojen puutetta on paikattu säännönmukaisesti edellisen vuoden siirtyvän erän käytöllä ja lisätalousarvioilla. 

Selvityksessä kartoitetaan poliisin määrärahojen käyttöä ja kohdentumista sekä arvioidaan syitä, miksi poliisin vuodesta 2017 vuoteen 2021 vuosittain nousseet määrärahat eivät ole riittävät suhteessa poliisin menoihin ja tehtäviin. Tavoitteena on tuottaa kehittämisehdotuksia, joilla voitaisiin vaikuttaa poliisitoiminnan menoihin, resurssien tehokkaaseen kohdentumiseen sekä menojen ja tulojen tasapainoon. Selvityshenkilöt voivat tehdä myös ehdotuksia poliisin hallinnollisesta kehittämisestä.

Selvityshenkilöt arvioivat henkilöstökuluja, poliisin tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta, toimitilakuluja, ICT-menoja ja investointeja, kehittämishankkeiden määrää, lainsäädäntömuutosten vaikutuksia kustannuksiin ja poliisin työmäärään sekä budjetointitavan vaikutuksia.

Selvityshenkilöiden työlle asetetaan ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä. Jäseniä ovat valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen (varapuheenjohtaja), osastopäälliköt Jukka Aalto ja Tomi Vuori sisäministeriöstä ja osastopäällikkö Sami Yläoutinen valtiovarainministeriöstä. 

Selvityshenkilöiden työtä tukee hankeryhmä, jossa puheenjohtajana toimii poliisijohtaja Stefan Gerkman sisäministeriöstä. Jäseniä ovat talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi (varapuheenjohtaja), johtava asiantuntija Heidi Kankainen ja neuvotteleva virkamies Antti Karila sisäministeriöstä, budjettineuvos Lauri Taro valtiovarainministeriöstä sekä Poliisihallituksesta hallintojohtaja Anne Aaltonen, suunnittelu- ja talouspäällikkö Tiina Pelkonen ja poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen

Selvityshenkilöt sekä ohjaus- ja hankeryhmät voivat työnsä aikana kuulla tarvittavia asiantuntijoita. 

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, SM p. 0295 488 203, [email protected]
kansliapäällikkö Juha Majanen, VM p. 0295 530 247, [email protected]
osastopäällikkö Tomi Vuori, SM poliisiosasto p. 0295 488 550, [email protected]