Poliisin määrärahojen käytön ja kehittämisnäkymien selvittäminen

Poliisin määrärahojen käytön ja kehittämisnäkymien selvittäminen

SM025:00/2021 Kehittäminen

Sisäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat päättäneet teettää ulkopuolisen selvityksen poliisin määrärahojen käytöstä ja määrärahan riittävyyteen liittyvistä tekijöistä. Poliisille valtion talousarviossa annetut määrärahat ovat olleet jo usean vuoden ajan riittämättömät suhteessa poliisin kasvaneisiin menoihin.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM025:00/2021

Asianumerot VN/26073/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.11.2021 – 7.2.2022

Asettamispäivä 2.11.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Työn tavoitteena on selvittää poliisin määrärahojen käyttöä ja sen kohdentumista sekä analysoida syitä ja tekijöitä, miksi poliisin vuodesta 2017 vuoteen 2021 vuosittain nousseet määrärahat eivät ole riittäviä suhteessa poliisin menoihin ja tehtäviin. Tavoitteena on tuottaa kehittämisehdotuksia, joilla voitaisiin vaikuttaa poliisin toiminnan menoihin ja resurssien tehokkaaseen kohdentumiseen sekä menojen ja tulojen väliseen tasapainoon.

Tiivistelmä

Sisäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat päättäneet teettää ulkopuolisen selvityksen poliisin määrärahojen käytöstä ja määrärahan riittävyyteen liittyvistä tekijöistä. Poliisille valtion talousarviossa annetut määrärahat ovat olleet jo usean vuoden ajan riittämättömät suhteessa poliisin kasvaneisiin menoihin.

Lisää aiheesta