Hyppää sisältöön
Media

Sisäministeriö asetti työryhmän maalittamisen vastaisten toimien tehostamiseksi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2020 12.48
Tiedote 53/2020
Ihmisten varjoja kaupungilla.
Kuva: Laura Kotila

Sisäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan konkreettisia ehdotuksia, joilla tehostetaan maalittamisen vastaista toimintaa. Työryhmän tavoitteena on luoda tilannekuva maalittamisesta ja sen laajuudesta sekä tarkastella sitä, miten viranomaiset voisivat tehokkaammin torjua maalittamista ja parantaa uhrin oikeusturvaa.

Työryhmä tarkastelee maalittamista laajasti, hallinnonalojen rajat ylittävänä ja yhteiskunnan eri osa-alueisiin kohdistuvana ilmiönä. Työssä arvioidaan, miten maalittamisen uhrin oikeudet toteutuvat ja millaisilla toimenpiteillä poliisitoiminnassa voidaan vahvistaa uhrin oikeusturvan toteutumista. 

Maalittaminen on kasvava ilmiö, jolla pyritään rapauttamaan luottamusta

Maalittaminen on lisääntynyt viime vuosien aikana. Maalittamisen kohteena ovat poliisit, syyttäjät, tuomarit, tutkijat, toimittajat, etnisten vähemmistöjen edustajat ja heitä puolustavat henkilöt. Myös tavalliset ihmiset voivat joutua maalittamisen kohteeksi. 

Maalittaminen kohdistuu yksilöön, mutta sen tavoitteena on usein vaikuttaa laajemmin yhteiskuntaan, instituutioihin sekä viranomaisia kohtaan tunnettuun luottamukseen, oikeusvaltion toimintaan ja rajoittaa perustuslaillista oikeuttaa sananvapauteen. Maalittamisen tavoitteena on rajata julkista keskustelua ja toimintaa. Pelkkä uhka maalittamisesta saattaa johtaa siihen, että sen mahdolliset kohteet rajoittavat itse sanan- ja toiminnanvapauttaan.

Maalittamisessa voi olla kyse esimerkiksi suorasta tai epäsuorasta uhkailusta tai yksityiselämään liittyvien tietojen kaivelemisesta ja vääristelemisestä. Virkamieheen kohdistuvan maalittamisen tavoitteena voi olla virkamiehen painostaminen luopumaan virkatehtävien hoitamisesta. Maalittamista ei ole viranomaisen arvostelu, yksittäinen virkatoimen arvostelu tai kansalaisten tavanomainen oikeussuojakeinojen käyttäminen.

Ensimmäinen asetusmuutos maalittamisen torjumiseksi jo valmisteilla

Sisäministeriössä valmistellaan muutosta poliisin virkapuvusta annettuun asetukseen. Jatkossa poliisin virkapuvussa voisi olla nimilaatta tai muu yksilöivä tunniste kuten numero. Muutoksen tarkoituksena on vähentää poliiseihin kohdistuvaa maalittamista ja uhkailua. Asetusmuutos on lausuntokierroksella 25.5–6.7.2020.

Työryhmän asettaminen liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen, jonka mukaan hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä. Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä päätti maaliskuussa kahdesta maalittamista koskevasta selvityshankkeesta, jotka tuottavat tietoa maalittamisen vastaisten toimien tueksi.

Nyt asetetussa työryhmässä on edustus sisäministeriön lisäksi oikeusministeriöstä, Poliisihallituksesta, Keskusrikospoliisista ja Helsingin poliisilaitokselta. Työryhmän toimikausi on 1.6.2020–31.12.2020.

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, p. 0295 488 370, [email protected]