Työryhmä maalittamisen vastaisten toimien tehostamiseksi

SM019:00/2020 Kehittäminen

Työn tavoitteena on luoda tilannekuva maalittamisesta ja sen laajuudesta. Lisäksi tulee arvioida, miten maalittamisen uhrin oikeudet toteutuvat ja millaisilla toimenpiteillä poliisitoiminnassa voidaan vahvistaa uhrin oikeusturvan toteutumista. Työryhmän työn tuloksena tulee olla 3-5 konkreettista toimenpide-ehdotusta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM019:00/2020

Asianumerot SMDno-2020-848

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2020 – 31.12.2020

Asettamispäivä 20.5.2020

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on luoda tilannekuva maalittamisesta ja sen laajuudesta. Lisäksi tulee arvioida, miten maalittamisen uhrin oikeudet toteutuvat ja millaisilla toimenpiteillä poliisitoiminnassa voidaan vahvistaa uhrin oikeusturvan toteutumista. Työryhmän työn tuloksena tulee olla 3-5 konkreettista toimenpide-ehdotusta.

Lisää aiheesta