Hyppää sisältöön
Media

Terroristista verkkosisältöä koskeva lakiluonnos lausunnoille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2022 15.03
Tiedote

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnoille lakiluonnoksen, jossa säädettäisiin toimivaltaisista viranomaisista terroristisen verkkosisällön torjunnassa. Esitys liittyy EU-asetukseen, jonka tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia tunnistaa ja poistaa verkkosisältöä, joka yllyttää terroristisiin tekoihin. Lausuntokierros päättyy 23.5.

EU-asetus velvoittaa internetpalvelun tarjoajat suojaamaan aktiivisesti palvelunsa terroristisen sisällön levittämistä vastaan. Internetpalvelun tarjoajalla tarkoitetaan esimerkiksi sosiaalisen median verkkoalustoja kuten Facebookia ja Twitteriä, mutta myös pienempiä toimijoita. 
Terroristisella sisällöllä puolestaan tarkoitetaan aineistoa, jossa esimerkiksi yllytetään johonkin terrorismirikosdirektiivissä tarkoitetun rikoksen tekemiseen.

Jokaisen jäsenvaltion nimettävä terroristen verkkosisällön poistosta vastaava viranomainen

EU-asetuksen soveltaminen alkaa 2022, ja sen myötä jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, jonka tehtäväksi tulee antaa määräys terroristisen verkkosisällön poistamisesta, arvioida poistamisen tarvetta, valvoa erityistoimenpiteiden toteuttamista sekä määrätä seuraamuksia.

EU-asetuksen mukaan näillä viranomaisilla on valtuudet velvoittaa internetpalvelujen tarjoajia poistamaan terroristinen sisältö tai estämään pääsy siihen palveluissaan. Asetus koskee yleisölle tietoa levittäviä palveluntarjoajia, jotka toimivat EU:n alueella riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee.

Suomessa terroristista verkkosisältöä koskevien poistamismääräysten ja rajat ylittävissä tilanteissa toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tekemien poistamismääräysten arvioinnin osalta toimivaltainen viranomainen olisi poliisi. Lisäksi poliisille ehdotetaan toimivaltaa määrätä hallinnollisista seuraamuksista asetuksessa säädettyjen velvoitteiden rikkomisesta.

Asetuksessa säädettyjä erityistoimenpiteitä koskevien päätösten osalta toimivaltaiseksi viranomaiseksi ehdotetaan Liikenne ja viestintävirasto Traficomia. Erityistoimenpiteillä tarkoitetaan esimerkiksi teknisten keinojen käyttöönottoa terroristisen sisällön tunnistamiseksi ja poistamiseksi.

Asetuksen riippumattomuuteen liittyvän velvoitteen vuoksi laissa ehdotetaan säädettäväksi, että edellä mainitut viranomaiset eivät saa tai pyri ottamaan vastaan asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamista koskevia ohjeita miltään muulta taholta.

Lisätietoja:
poliisijohtaja Hannele Taavila, p. 0295 488 568, [email protected]