Hyppää sisältöön
Media

Tiettyihin Maahanmuuttoviraston päätöksiin voisi vaatia oikaisua maksutta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2022 13.58
Tiedote

Ulkomaalaislakia muutettaisiin siten, että Maahanmuuttoviraston asiakkaat voisivat maksutta vaatia oikaisua päätöksiin, jotka koskevat erityisasiantuntijoille myönnettäviä oleskelulupia tai EU:n sinistä korttia. Tavoitteena on mahdollistaa virastolle automaattinen päätöksenteko näissä asiaryhmissä. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 17.11.

Automaation avulla yksinkertaisemmat asiat voitaisiin ratkaista mahdollisimman tehokkaasti. Samalla on tärkeää huolehtia asiakkaan oikeussuojasta. Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskeva esitys, jossa tarvittavaksi oikeussuojakeinoksi ehdotetaan oikaisuvaatimusta.

Nyt annettavassa esityksessä ehdotetaan lausuntopalautteen perusteella, että Maahanmuuttovirastossa maksuton oikaisuvaatimus koskisi tiettyjä asiaryhmiä kokonaisuudessaan. Tällöin oikaisua voisi siis maksutta vaatia sekä automaattisiin että virkahenkilön tekemiin päätöksiin.

Maksuton oikaisuvaatimus olisi rajattu vain tiettyihin asiaryhmiin, jotta oikaisuvaatimusten käsittely ei sitoisi Maahanmuuttoviraston resursseja enempää kuin automaatio niitä vapauttaa. Näin automaation hyödyt jäisivät yhä kustannuksia suuremmiksi.

Ulkomaalaislain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sitten, kun automaattista päätöksentekoa koskeva hallinnon yleislainsäädäntö ja ulkomaalaislain työntekoa koskevat muutossäännökset ovat tulleet voimaan.

Muihin asioihin muutosta haettaisiin edelleen hallinto-oikeuden kautta

Nykyisin Maahanmuuttoviraston asiakas voi hakea muutosta päätökseen valittamalla suoraan hallinto-oikeuteen. Tämä säilyisi jatkossakin käytäntönä muissa kuin nyt esitetyissä asiaryhmissä. Myös Maahanmuuttoviraston oikaisuvaatimukseen tekemästä päätöksestä voisi valittaa hallinto-oikeuteen.

Tämänhetkinen lainsäädäntö ei vielä mahdollista täysin automaattista päätöksentekoa. Automaatiosta olisi hyötyä sekä Maahanmuuttovirastolle että asiakkaille, sillä sen avulla voidaan sujuvoittaa rutiiniratkaisujen tekemistä ja ohjata henkilökunnan työpanosta nimenomaan niihin tehtäviin, joissa asiantuntijan arvio on tarpeen.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Anu Polojärvi, p. 0295 488 237, [email protected]