Hyppää sisältöön
Media

Uusi lainsäädäntö tarkentaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen poliisille antamaa virka-apua

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2022 13.55
Tiedote

Uusi lainsäädäntö täsmentää poliisin mahdollisuuksia saada voimankäyttöä sisältävää virka-apua Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta. Lainsäädännön ajantasaistaminen on osa viranomaisten varautumista ja koskee hyvin poikkeuksellisia tilanteita. Valtioneuvosto esitti lakien vahvistamista 19.5. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 20.5. ja ne tulevat voimaan 15.6.2022.

Uudella virka-apulailla kumotaan yli 40 vuotta vanha virka-apulaki ja tuodaan virka-apua koskevat säännökset ajan tasalle ja vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Laki sisältää nykyistä täsmällisemmät säännökset virka-avun antamisesta ja päätöksenteosta poikkeuksellisissa tilanteissa. Laissa säädetään myös virka-apupäätöksen toimeenpanosta sekä poliisin ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamisesta virka-aputilanteessa. 

Myös rajavartiolain säännöksiin Rajavartiolaitoksen poliisille antamasta vaativasta virka-avusta tehdään vastaavat muutokset.

Tarkoituksena parantaa poliisin varautumista ja kykyä estää useiden ihmisten henkeä ja terveyttä uhkaavia rikoksia

Uuden lain yhtenä tavoitteena on parantaa poliisin kykyä varautua ja estää sekä puuttua välittömästi esimerkiksi terrori-iskuun. 

Laissa säädetään entistä täsmällisemmin virka-avun antamisen edellytyksistä ja virka-apua koskevasta päätöksenteosta. Tavoitteena on, että päätös vaativasta virka-avusta voidaan tehdä varteenotettavaan tietoon pohjautuen tilanteeseen nähden riittävän nopeasti ja ajoissa.

Laki ei tuo muutoksia viranomaisten väliseen arkipäiväiseen, niin sanottuun tavanomaiseen virka-apuun, vaan muutoksissa on kyse erittäin poikkeuksellisista tilanteista, joissa poliisin henkilöstö tai kalusto eivät riitä. Uudessa laissa ei myöskään anneta Puolustusvoimille tai Rajavartiolaitokselle uusia toimivaltuuksia. Lain tarkoittamissa virka-aputilanteissa on kyse poliisille kuuluvien tehtävien hoitamisesta poliisin johdolla ja ohjauksessa.

Vaativa virka-apu on tarkoitettu viimeiseksi keinoksi hyvin poikkeuksellisiin ja harvinaisiin tilanteisiin, jotka pyritään estämään ennalta ensisijaisesti muilla keinoin. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Heidi Aliranta, p. 0295 488 367, [email protected]