Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Maahanmuuttopolitiikan valmistelulta halutaan avoimuutta

Anna Rundgren Julkaisupäivä 17.12.2021 15.00 Blogit SM

Lauantaina 18.12. YK:n jäsenvaltioissa vietetään kansainvälistä siirtolaisten päivää. Tänä vuonna päivän teemana on muuttoliikkeen mahdollisuuksien hyödyntäminen. 

Ihmisten liikkuvuuteen vaikuttavat monenlaiset tekijät. Yleisimmät muuttosyyt ovat työ-, opinto- ja perheperusteisia. Toisaalta myös kriisit ja konfliktit, taloudelliset haasteet ja äärimmäinen köyhyys ajavat ihmisiä liikkeelle. 

YK korostaa, että maiden, joihin maahanmuutto kohdistuu, tulisi kehittää maahanmuuttopolitiikkaansa sellaiseksi, että muuttoliikkeen mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla on turvattava tulijoiden perus- ja ihmisoikeudet.

Meillä Suomessa sisäministeriö asetti kesäkuussa hankkeen, joka tähtää kokonaisvaltaiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Kaksivuotisella hankkeella on useita tehtäviä, joista konkreettisimpana on selvittää yhteiskunnan näkemyksiä siitä, millaisia pitkän aikavälin tavoitteita Suomen kokonaisvaltaisella maahanmuuttopolitiikalla pitäisi olla. Haluamme löytää vastauksia siihen, kuinka onnistuisimme hyödyntämään maahanmuuton potentiaalin nykyistä paremmin.

Kokonaisvaltaisella maahanmuuttopolitiikalla tarkoitetaan sitä, että maahanmuuttoa lähestytään sen kaikessa laajuudessaan, ilmiömallisesti, eli huomioimalla mahdollisimman laajasti muuttoliikkeeseen liittyvät yhteiskunnalliset kysymykset. Lähestymistavassa pyritään tarkastelemaan maahanmuuttoa siihen liittyviä hallinnollisia rakenteita laajemmin ja huomioimaan paremmin sekä yksilöt että yhteiskunta.

Tavoitteiden kokoamisen lisäksi hankkeen tehtävänä on muun muassa edistää maahanmuutosta käytävää julkista keskustelua sekä etsiä keinoja maahanmuuttajien osallistamiseksi politiikan valmisteluun.

Sidosryhmät vaikuttamassa hankkeen sisältöön jo suunnitteluvaiheessa

Sisäministeriö vastaa valtionhallinnossa maahanmuuttopolitiikan kokonaisuudesta. Hankkeen tarkoituksena on koota yhteen mahdollisimman kattavasti eri politiikan alat ja löytää katvealueet niiden välistä. Jo olemassa olevien strategioiden, ohjelmien ja selvitysten hyödyntämisen lisäksi haluamme kuulla yhteiskuntaa laajasti. 

Jo ennen hankkeen asettamista toteutimme laajan sidosryhmäkyselyn, jossa kartoitimme lähtöasetelmaa sille, millaista maahanmuuttopolitiikkaa Suomi tarvitsee. Saimme kyselyyn 57 vastausta 53 eri organisaatiosta. Vastaajissa oli mukana niin järjestöjä, liittoja, säätiöitä, virastoja, kuntia, ministeriöitä kuin myös poliittisten puolueiden edustajia. 

Kaikista selkeimmin vastauksissa korostui tarve Suomen elinvoimaa tukevalle maahanmuutolle sekä toimille sen mahdollistamiseksi. Toimet voidaan ymmärtää hyvin laajasti aina maakuvamarkkinoinnista ja toimivista lupamenettelyistä laadukkaisiin kotoutumispalveluihin sekä asennemuutokseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Elinvoimaisuuden lisäksi vastauksissa peräänkuulutettiin pitkäjänteistä, eteenpäin katsovaa, ihmislähtöistä ja vastuuta kantavaa maahanmuuttopolitiikkaa. Useat vastaajat toivat esille, että politiikalla on tärkeä ehkäistä maahanmuuttoon liitettyjä kielteisiä kehityskulkuja, kuten yhteiskunnallisen eriytymisen kasvamista, turvallisuusvaikutuksia sekä keskusteluilmapiirin yleistä kärjistymistä.

Ehkä enemmän kuin olimme edes odottaneet korostui vastauksissa halu osallistua maahanmuuttopolitiikan valmisteluun. Vastauksissa nousi selkeästi toive tai jopa vaatimus siitä, että maahanmuuttopolitiikan valmistelu olisi avointa ja osallistavaa. Tätä vaatimusta olemme pitäneet punaisena lankana politiikkahankkeemme toteuttamisessa.

Uusia osallistumisen muotoja

Kuluneen syksyn aikana olemme kokeilleet useita tapoja osallistaa eri tahoja maahanmuuttopolitiikan valmisteluun. Olemme järjestäneet työpajoja, kyselyitä ja webinaareja sekä osallistuneet lukuisiin tilaisuuksiin kuullaksemme maahanmuuttopolitiikasta käytävää keskustelua. 

On myös ollut ilo ottaa käyttöön valtionhallinnossa jo valmiina olevia osallistamisalustoja. Marraskuun aikana toteutimme Otakantaa.fi-sivustolla kyselyn, jossa kuka tahansa pystyi jättämään näkemyksensä siitä, millaista maahanmuuttopolitiikkaa Suomi tarvitsee. Saimme kyselyyn yhteensä 279 vastausta. Vastausten luokittelu ja analyysi on parhaillaan käynnissä.

Joulun alla päättyi myös hieno yhteistyö Laurean ammattikorkeakoulun Palvelumuotoilun prosessit ja menetelmät -kurssin opiskelijoiden kanssa. Saimme opiskelijoilta seitsemän erilaista konseptiehdotusta maahan muuttaneiden osallistamiseksi maahanmuuttopoliittiseen valmisteluun. Ehdotusten työstäminen aloitetaan keväällä 2021.

Kevätpuolelle tultaessa järjestämme vielä muutamia tilaisuuksia aineistojen täydentämiseksi. Jos sinulla on verkosto tai tilaisuus, jolla olisi annettavaa maahanmuuttopoliittiseen valmisteluun, ole rohkeasti yhteyksissä. Terveisesi ja kannanottosi tavoittavat meidät Twitterissä tunnisteella #maahanmuuttopolitiikka.

Anna Rundgren
erityisasiantuntija
@AnnaRundgren

Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan (blogi 1.11.)
Giving immigrant families a role in policy planning | Inland Design (blogi 29.10.)
Vaikuttavan ja kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan pitkän aikavälin tavoitteita koskeva hanke
 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.