Valtioneuvoston asetus SM/2024/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2024 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus tilanne- ja johtokeskusjärjestelyiden kokoamisesta

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. +358 295 488 279

Asia

Ehdotetun asetuksen mukaan Helsingin kaupungin järjestämisvastuulle koottaisiin pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut hyvinvointialueiden pelastustoimen valtakunnalliset tilanne- ja johtokeskusjärjestelyt sekä muu pelastustoiminnan valtakunnallisen johtamisen edellytyksenä oleva erityisvalmius.

Lisäksi ehdotetun asetuksen mukaan pelastustoimen järjestämisestä annetun lain 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut pelastustoimen alueelliset tilanne- ja johtokeskusjärjestelyt sekä muu pelastustoiminnan alueellisen johtamisen edellytyksenä oleva erityisvalmius koottaisiin Helsingin kaupungin sekä niiden hyvinvointialueiden järjestettäväksi, joiden alueella sijaitsee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 34 §:ssä tarkoitettu yliopistollinen sairaala.

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2024. Kootusta tehtävästä vastaavan hyvinvointialueen olisi järjestettävä asetuksessa säädetyt tehtävät viimeistään vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen tilanne- ja johtokeskusjärjestelyiden kokoamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.