Arpajaislain uudistamista koskeva lainsäädäntöhanke

Arpajaislain uudistamista koskeva lainsäädäntöhanke

SM014:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan arpajaislakia tai sen nojalla annettavia asetuksia koskevat säännösmuutosehdotukset, jotka liittyvät pelaajan pakollisen tunnistautumisen käyttöön ottamiseen raha-automaattipelaamisessa sekä tavara-arpajaisia, arvauskilpailuja, bingoa ja tavaravoittoautomaatteja koskeviin lupiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM014:00/2018

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 29.5.2018 – 31.3.2019

Asettamispäivä 22.5.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus

Lainvalmistelu

HE laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  41/2018
  43/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  25.10.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus-

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia. Rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisemisen ja vähentämisen tehostamiseksi arpajaislakia ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä pelaajan pakollisesta tunnistamisesta pelipisteessä tapahtuvassa raha-automaattipelaamisessa. Lisäksi tavara-arpajaisten, bingon ja tavara-automaattien sekä eräiden muiden peliautomaattien ja -laitteiden lupamenettelyä kevennettäisiin.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
puh. 0295 488 586

Yhteyshenkilö
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies
puh. 0295 488 573

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tehtävänä on valmistella arpajaislakia tai sen nojalla annettavia asetuksia koskevat säännösmuutosehdotukset, jotka liittyvät:
- pelaajan pakollisen tunnistautumisen käyttöön ottamiseen raha-automaattipelaamisessa sekä
- tavara-arpajaisia, arvauskilpailuja, bingoa ja tavaravoittoautomaatteja koskeviin lupiin.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan arpajaislakia tai sen nojalla annettavia asetuksia koskevat säännösmuutosehdotukset, jotka liittyvät pelaajan pakollisen tunnistautumisen käyttöön ottamiseen raha-automaattipelaamisessa sekä tavara-arpajaisia, arvauskilpailuja, bingoa ja tavaravoittoautomaatteja koskeviin lupiin.

Lähtökohdat

Rahapeliyhteisöt Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus Oy yhdistyivät uudeksi valtion kokonaan omistamaksi rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:ksi vuoden 2017 alussa. Lakimuutokseen johtaneessa sisäministeriön asettamassa hankkeessa (SM051:00/2015, HE 132/2016 vp) valmisteltiin ne säädösmuutosehdotukset, jotka olivat välttämättömiä rahapeliyhteisöjen yhdistämisen toteuttamiseksi. Hankkeen yhteydessä nousi esille myös muita kysymyksiä, joiden osalta mahdollisia muutostarpeita ei ollut hankkeen puitteissa mahdollista selvittää. Hallintovaliokunta piti antamassaan mietinnössä (HaVM 25/2016 vp) tärkeänä, että rahapelilainsäädännön jatkovalmisteluun ryhdytään mahdollisimman ripeästi ja että siinä tulee muun muassa konkretisoida rahapelipolitiikkamme keskeistä tavoitetta, pelihaittojen ehkäisyä, ja haittojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä.

Keskeinen toimenpide rahapelihaittojen ehkäisemisessä ja vähentämisessä on tunnistautuneen pelaamisen edistäminen kaikissa Veikkaus Oy:n peleissä. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 8.5.2018 puoltanut sisäministerin esityksestä arpajaislain uudistamista siten, että pelaajan pakollinen tunnistautuminen otetaan käyttöön raha-automaattipelaamisessa mahdollisimman pian 1.1.2021 jälkeen ja viimeistään 1.1.2023.

Säädösten sujuvoittamista koskevan kärkihankkeen mukaisesti hallitus on huhtikuussa 2018 kehysriihessä päättänyt, että tavara-arpajaisiin, arvauskilpailuihin, bingoon ja tavaravoittoautomaatteihin liittyvää sääntelyä uudistetaan ja lupa- ja ilmoitusmenettelyjä kevennetään esimerkiksi lupakausia pidentämällä.

Lisätietoja