Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ohjelman 2021-2027 seurantakomitea

SM017:00/2022 Toimielin

EU:n ohjelmakaudelle 2021-2027 on perustettu turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).
Valtioneuvosto on asettanut rahaston 2021-2027 ohjelmalle seurantakomitean.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM017:00/2022

Asianumerot VN/2748/2022

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.3.2022 –

Asettamispäivä 17.3.2022

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Mika Alakontiola, Erityisasiantuntija
[email protected]

Yhteyshenkilö
Kristiina Mauriala, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 275
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Seurantakomitea seuraa ohjelman toteutumista, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Seurantakomitean on tarkasteltava kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat ohjelman edistymiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Seurantakomitea myös hyväksyy hankkeiden valinnassa käytettävät perusteet ja menetelmät, ohjelman vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen, arviointisuunnitelman sekä ohjelman muuttamista koskevat hallintoviranomaisen tekemät ehdotukset. Hallintoviranomainen kuulee seurantakomiteaa ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelussa.

Seurantakomitea hoitaa sille säädetyt tehtävät yhteistyössä rahaston hallintoviranomaisena toimivan sisäministeriön kanssa.

Tiivistelmä

EU:n ohjelmakaudelle 2021-2027 on perustettu turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).
Valtioneuvosto on asettanut rahaston 2021-2027 ohjelmalle seurantakomitean.