Uusintahakemushanke

Uusintahakemuksia koskevien säännösten muuttaminen

SM018:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeessa toteutetaan turvapaikkamenettelydirektiivin (2013/32/EU) uusintahakemuksia koskevien säännösten mahdollistamat lainmuutokset, täsmennetään turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta koskevia säännöksiä, ehdotetaan hakijan matkustusasiakirjan haltuunottoa prosessin ajaksi ja toteutetaan EUTI:n ratkaisun C-550/16 edellyttämät lain muutokset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM018:00/2018

Asianumerot SMDno-2018-1297

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.7.2018 – 28.2.2019

Asettamispäivä 3.7.2018

Lainvalmistelu

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 49/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  5.12.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 270/2018

Ulkomaalaislain muuttaminen koskien uusintahakemuksen tutkintaa ja käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoa. Suomi ei ole sisällyttänyt lakiin kaikkia EU:n menettelydirektiivin säännöksiä uusintahakemuksen tutkimisesta eikä mahdollisuuksia poiketa oikeudesta jäädä alueelle myöhempien hakemusten yhteydessä. Lisäksi lain 38 §:n muuttaminen EU:n tuomioistuimen edellyttämällä tavalla ja turvapaikanhakijoiden matkustusasiakirjojen haltuunottoa koskevien säännösten muutostarpeiden selvittäminen.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on vähentää uusintahakemusmenettelyn väärinkäyttömahdollisuuksia ja tehostaa maasta poistamisen täytäntöönpanoa sekä ensimmäisen että toisen tai myöhemmän uusintahakemuksen tilanteissa. Hankkeessa selvitetään menettelydirektiivin mahdollistamat muutokset uusintahakemusten käsittelyyn ja Maahanmuuttoviraston päätösten täytäntöönpanoon, jonka pohjalta valmistellaan ulkomaalaislain muutosehdotukset. Hankkeen yhteydessä tehdään myös Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C- 550/12 (A ja S v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 12.4.2018) antaman ratkaisun edellyttämät muutokset ulkomaalaislakiin. Tavoitteena on myös varmistaa, että kansainvälistä suojelua hakeneen henkilön matkustusasiakirja on viranomaisten käytettävissä silloin, kun maasta poistamista koskevan päätöksen täytäntöönpano tulee ajankohtaiseksi.

Hallituksen esitys asiassa on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2018.

Valmistelu toteutetaan yhteistyössä sisäministeriön poliisiosaston, Maahanmuuttoviraston ja Poliisihallituksen kanssa.

Tiivistelmä

Hankkeessa toteutetaan turvapaikkamenettelydirektiivin (2013/32/EU) uusintahakemuksia koskevien säännösten mahdollistamat lainmuutokset, täsmennetään turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta koskevia säännöksiä, ehdotetaan hakijan matkustusasiakirjan haltuunottoa prosessin ajaksi ja toteutetaan EUTI:n ratkaisun C-550/16 edellyttämät lain muutokset.

Lisää aiheesta