Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) ohjelman 2021-2027 seurantakomitea

SM018:00/2022 Toimielin

EU:n ohjelmakaudelle 2021-2027 on perustettu rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI) osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa.
Valtioneuvosto on asettanut rahoitustukivälineen 2021-2027 ohjelman seurantakomitean.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM018:00/2022

Asianumerot VN/3445/2022

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.3.2022 –

Asettamispäivä 17.3.2022

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Tuure Lehtinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 249
[email protected]

Yhteyshenkilö
Riika Väliahde, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 257
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Seurantakomitea seuraa ohjelman toteutumista, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Seurantakomitean on tarkasteltava kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat ohjelman edistymiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Seurantakomitea myös hyväksyy hankkeiden valinnassa käytettävät perusteet ja menetelmät, ohjelman vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen, arviointisuunnitelman sekä ohjelman muuttamista koskevat hallintoviranomaisen tekemät ehdotukset. Hallintoviranomainen kuulee seurantakomiteaa ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelussa.

Seurantakomitea hoitaa sille säädetyt tehtävät yhteistyössä rahoitustukivälineen hallintoviranomaisena toimivan sisäministeriön kanssa.

Tiivistelmä

EU:n ohjelmakaudelle 2021-2027 on perustettu rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI) osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa.
Valtioneuvosto on asettanut rahoitustukivälineen 2021-2027 ohjelman seurantakomitean.