Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta ja alueellisista tilanne- ja johtokeskusjärjestelyistä sekä muusta pelastustoiminnan johtamisen edellytyksenä olevasta erityisvalmiudesta

SM018:00/2023 Säädösvalmistelu

Asetus annetaan pelastustoimen järjestämislain 5 §:n 3 momentin nojalla. Kyseessä on jatkohanke sisäministeriön 31.8.2021 asettamalle asetusten valmisteluhankkeelle (VN/6188/2021-SM-1), jonka toimikausi on päättynyt 31.12.2022.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM018:00/2023

Asianumerot VN/10912/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 15.2.2023 – 31.12.2023

Asettamispäivä 18.1.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Rami Ruuska, Pelastusylitarkastaja
puh. +358 295 488 424
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on valmistella asetus siten, että se voidaan saattaa voimaan 1.1.2024 lukien.

Tiivistelmä

Asetus annetaan pelastustoimen järjestämislain 5 §:n 3 momentin nojalla. Kyseessä on jatkohanke sisäministeriön 31.8.2021 asettamalle asetusten valmisteluhankkeelle (VN/6188/2021-SM-1), jonka toimikausi on päättynyt 31.12.2022.

Lisää aiheesta