Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn koordinointiryhmä

SM022:00/2020 Toimielin

Koordinointiryhmä ohjaa pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman (Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki 2025) käytäntöön saattamista ja seuraa ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM022:00/2020

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 – 31.12.2021

Asettamispäivä 8.11.2019

Toimielimen tyyppi Ohjausryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan

Yhteyshenkilö
Jari Lepistö, Pelastusylitarkastaja
puh. +358 295 488 218
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Koordinointiryhmän tehtäviksi on määritelty seuraavat:

- Koordinoida ja edistää onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman toteutumista
- Tunnistaa laajoja arjen turvallisuusilmiöitä ja tarvittaessa reagoida niihin tekemällä esityksiä tarvittavista yhteisistä toimista
- Tarkentaa tarvittaessa yhteisiä tavoitteita vuorovaikutuksessa pelastusalan toimijoiden kanssa
- Käydä vuoropuhelua asiakkaiden ja pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisytyön kannalta tärkeiden kansallisten sidosryhmien kanssa

Tiivistelmä

Koordinointiryhmä ohjaa pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman (Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki 2025) käytäntöön saattamista ja seuraa ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Lähtökohdat

Pelastustoimen uudistushankkeen esityksen pohjalta on tuotettu sisäministeriön asettaman hankkeen (1.2.2019-31.7.2019) avulla pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma: Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki 2025. Ohjelma on tahdonilmaisu pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteiksi. Niiden avulla pelastustoimella on mahdollisuus puhaltaa yhteen hiileen yhteiskunnallisesti vaikuttavamman työn aikaansaamiseksi ja kohdistaa voimavaroja yhteiseen suuntaan.

Toimintaohjelma otettiin käyttöön 1.1.2020. Ohjelman käytäntöön saattamisessa tehdään verkostomaista työtä ja ohjelmaa pidetään säännöllisesti esillä. Käytäntöön saattamisessa tehdään laajaa yhteistyötä eri pelastustoimen sidosryhmien kanssa. Tämä koordinointiryhmä on asetettu toimintaohjelman toteuttamisen ohjaamiseksi ja seuraamiseksi.