Tietojenvaihdodirektiivin (EU) 2023/977 kansallinen täytäntöönpano

Tietojenvaihtodirektiivin (EU) 2023/977 kansallinen täytäntöönpano

SM029:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisestä tietojenvaihdosta ja neuvoston puitepäätöksen 2006/960/YOS kumoamisesta annetun direktiivin (EU) 2023/977 ”tietojenvaihtodirektiivi” kansallinen täytäntöönpano asetetussa määräajassa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM029:00/2023

Asianumerot VN/14183/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.6.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 12.6.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Katariina Simonen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 330 273
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Direktiivin kansallinen täytäntöönpano edellyttää kansallista lainsäädäntöä sekä kansallisesti toteutettua teknistä järjestelmäkehitystä keskitettyjen yhteyspisteiden, asianhallintajärjestelmän sekä tiedonvaihtoyhteyksien osalta.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisestä tietojenvaihdosta ja neuvoston puitepäätöksen 2006/960/YOS kumoamisesta annetun direktiivin (EU) 2023/977 ”tietojenvaihtodirektiivi” kansallinen täytäntöönpano asetetussa määräajassa.

Lähtökohdat

Tietojenvaihtodirektiivin kansallinen täytäntöönpano edellyttää säädösvalmisteluhankkeen asettamista. Direktiivillä luodaan yhteinen oikeudellinen kehys, jolla helpotetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä riittävää ja nopeaa tietojenvaihtoa sekä varmistetaan toimivaltaisten lainvalvontaviranomaisten mukautuminen järjestäytyneen rikollisuuden nopeasti muuttuvaan ja laajenevaan luonteeseen, myös globalisaation ja yhteiskunnan digitalisaation myötä.

Lisää aiheesta