Isänpäiväliputuksen virallistaminen

Liputuksesta Suomen lipulla annetun asetuksen muuttaminen

SM035:00/2018 Säädösvalmistelu

Tarkoituksena on saattaa vakiintuneen liputuspäivän aseman saavuttanut isänpäivä viralliseksi liputuspäiväksi kuten äitienpäivä. Virallisina liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM035:00/2018

Asianumerot

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.12.2018 – 31.3.2019

Asettamispäivä 17.12.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Muutetaan liputuksesta Suomen lipulla annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:ä siten, että lisätään isänpäivä virallisten liputuspäivien luetteloon. Samalla muutetaan äitienpäivää koskevan liputuspäivän kirjoitusasua vastaamaan nykykielessä vakiintunutta kirjoitustapaa 'äitienpäivä' yhteen kirjoitettuna.

Samassa yhteydessä korjattiin vaalipäiviä koskevat termit vastaamaan voimassa olevan vaalilain ilmaisuja.

Tiivistelmä

Tarkoituksena on saattaa vakiintuneen liputuspäivän aseman saavuttanut isänpäivä viralliseksi liputuspäiväksi kuten äitienpäivä. Virallisina liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan.

Lisää aiheesta

Isänpäivästä virallinen liputuspäivä

SM Tiedote 14.3.2019 14.55