Pysäköintivirhemaksuasetus vuodelle 2023

Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta vuodelle 2023

SM038:00/2022 Säädösvalmistelu

Tarkoituksena on valmistella sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksuista vuonna 2023.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM038:00/2022

Asianumerot VN/24283/2022

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 7.9.2022 – 28.8.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 927/2023

Yhteyshenkilö
Riitta Aulanko, Hallitusneuvos
puh. +358 295 488 569
[email protected]

Tiivistelmä

Tarkoituksena on valmistella sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksuista vuonna 2023.

Lähtökohdat

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 3 §:n 1 momentin mukaan pysäköintivirhemaksu on pysäköintivirheen laadusta riippumatta 20 euroa. Sisäministeriön asetuksella voidaan kuitenkin säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat. Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa tai, jos kunnan eri osissa peritään erisuuruista pysäköintimaksua, 80 euroa siinä osassa, jossa pysäköintimaksu on suurin.

Lisää aiheesta