Tutkijat, opiskelijat ym. -direktiivin täytäntöönpano, hallituksen esityksen valmistelu

SM040:00/2016 Säädösvalmistelu

Täytäntöönpano koskee tutkimusta, opiskelua, harjoittelua ja vapaaehtoistyötä. Direktiivin vapaaehtoisia osioita täytäntöönpano ei koske. Tehtävänä on mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon muutkin lainsäädännön muutostarpeet aihealueeseen liittyen, ottaen huomioon esim. mitä VTV:n tuloksellisuustarkastuskertomuksessa 3/2016 on esitetty.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM040:00/2016

Asianumerot SMDno-2016-1488

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.10.2016 –

Asettamispäivä 13.10.2016

Lainvalmistelu

HE laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 72/2018

Esityksellä pannaan täytäntöön direktiivi tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on koordinoida ja valmistella sekä raportoida direktiivin kansallinen täytäntöönpano sen asettaman määräajan kuluessa.

Tehtävänä on selvittää täytäntöönpanon edellyttämät lainsäädäntötarpeet ja valmistella ehdotukset tarvittaviksi lainsäädännön muutoksiksi sekä sovittaa valmisteltavien säännösten kanssa yhteen mahdollisesti itsenäisesti annettavien ja muiden esitysten yhteydessä annettavien säännösten valmistelu.

Tiivistelmä

Täytäntöönpano koskee tutkimusta, opiskelua, harjoittelua ja vapaaehtoistyötä. Direktiivin vapaaehtoisia osioita täytäntöönpano ei koske. Tehtävänä on mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon muutkin lainsäädännön muutostarpeet aihealueeseen liittyen, ottaen huomioon esim. mitä VTV:n tuloksellisuustarkastuskertomuksessa 3/2016 on esitetty.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 11 päivänä toukokuuta 2016 mainitun direktiivin, joka on pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään 23 päivänä toukokuuta 2018.

Direktiivi (EU) 2016/801.