Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman laatiminen

Hanke kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn päivitetyn toimenpideohjelman laatimiseksi

SM051:00/2023 Kehittäminen

Sisäministeriö on asettanut hankkeen valmistelemaan päivitetty kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM051:00/2023

Asianumerot VN/27315/2023

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.10.2023 – 31.8.2024

Asettamispäivä 29.9.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

Yhteyshenkilö
Jenni Raitanen, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 488 689
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen aikana:
- Laaditaan päivitetty kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin
ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma
- Päätetään toimenpideohjelman etenemisen seuraamisen mekanismeista
- Määritellään kansallisen yhteistyöryhmän tehtävät
- Määritellään kansalliseen yhteistyöryhmään kutsuttavat tahot

Tiivistelmä

Sisäministeriö on asettanut hankkeen valmistelemaan päivitetty kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma.

Lähtökohdat

Suomessa on tehty väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisevää työtä suunnitelmallisesti vuodesta 2012 lähtien, jolloin vahvistettiin ensimmäinen kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma.

Nykyinen kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2019–2023 päättyy tänä vuonna. Myös väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn kansallisen yhteistyöryhmän toimikausi päättyy 31.12.2023. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on kirjaus päivitetyn kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn ja torjunnan toimenpideohjelman laatimisesta.

Lisää aiheesta