Hoppa till innehåll
Media

Myndigheterna förenade sina krafter och lanserade en gemensam webbplats om grå ekonomi

arbets- och näringsministerietinrikesministerietjustitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2017 10.00
Nyhet

Nu är det möjligt att få lättillgänglig information om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet på den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi som administreras av myndigheter. En ny offentlig databank med temat grå ekonomi kommer att öppnas stegvis. På webbplatsen presenterar sig i det första skedet myndigheterna som upprätthåller lägesbilden, och webbplatsen lanseras i sin helhet våren 2018.

Lägesbilden av den gråa ekonomin är ett övergripande informationspaket

Webbplatsen erbjuder ett informationspaket om grå ekonomi och aktuella fenomen. Publikationen har genomförts som ett samarbete mellan 21 olika myndigheter och ministerier. Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet lanseras i sin helhet våren 2018. Information kommer att publiceras förutom på de inhemska språken också på engelska.

Webbplatsen är ett myndighetsgemensamt projekt

För innehållet på webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet svarar lägesbildsredaktionen som består av centrala myndigheter och ministerier som deltar i bekämpningen av grå ekonomi. Projektet som ansvarar för att sidan uppförs är en del av åtgärdsprogrammet för den nationella strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet åren 2016–2020.

www.gra-ekonomi-brottslighet.fi