Statsrådet och ministerierna Media

AMIF-utlysningen öppnades - cirka 4,1 miljoner euro att söka i EU-stöd

Inrikesministeriet 18.11.2019 10.49
Pressmeddelande
barn och mamma läser.

Inrikesministeriet inledde den 18 november 2019 ansökningsomgången för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Beloppet av finansiering som kan sökas uppgår till sammanlagt cirka 4,1 miljoner euro. Ansökningstiden går ut den 17 januari 2020 kl. 16.15.

I EU-stöd för projekt som hänför sig till mottagnings- och asylsystem, integration och utveckling av beredskapen samt återresa kan sökas sammanlagt 3,4 miljoner euro. EU-stödet för projekt för utveckling av myndighetsförfaranden som gäller programmet för vidarebosättning uppgår till sammanlagt 780 000 euro. De projekt som beviljas stöd ska främja de mål som uppställts i fondens nationella program och genomförandeprogram.

Med hjälp av AMIF-fonden stärks och utvecklas det gemensamma europeiska asylsystemet, stöds integration och laglig invandring av tredjelandsmedborgare samt utvecklas återvändandestrategier. Utöver basfinansieringsandelen omfattar fonden även separata anslag för det nationella programmet för vidarebosättning.

Europeiska unionens fonder för inrikes frågor (EUSA) består av AMIF-fonden och fonden för inre säkerhet (ISF).

EUSA-systemet övergår till identifiering via Suomi.fi-identifikation

I systemet för projektfinansiering för EU:s fonder inom området för inrikes frågor (EUSA-systemet) övergår man den 11 december 2019, dvs. mitt under ansökningstiden, till att använda Suomi.fi-identifiering och tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Inrikesministeriet ordnar webbutbildning om EUSA-systemet 22.11. kl. 10 - 11, 12.12. kl. 13 - 14 och 14.1. kl. 10 - 11. Mera information och anvisningar för att delta i webbutbildningen finns i webbsidan.

Ytterligare information

Noora Vahervaara, sakkunnig, tfn 0295 488 265, [email protected]