Hoppa till innehåll
Media

Ansökan om medel ur AMIF-fonden inleds - minst 8,1 miljoner euro i EU-finansiering kan sökas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2021 9.05
Pressmeddelande 51/2021
Europeiska unionens flagga.

Inrikesministeriet inledde ansökningsomgången för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) den 3 maj 2021. Det sammanlagda beloppet av EU-finansiering som kan sökas uppgår till minst 8,1 miljoner euro. Ansökningstiden löper ut den 28 maj 2021. 

EU-finansiering beviljas i denna ansökningsomgång projekt som främjar utveckling av systemen för mottagande och asyl, utveckling av systemet för återvändande samt, när det gäller integration, samhällets mottaglighet.

Följande nationella mål för fondens basfinansiering öppnas för ansökan och följande anslag har preliminärt reserverats för dem:

•    Nationellt mål 1.1 System för mottagning och asyl: 157 129,23 euro
•    Nationellt mål 2.2 Integration: 725 522,77 euro 
•    Nationellt mål 2.3 Utveckling av beredskapen: 548 946,54 euro
•    Nationellt mål 3.3 Samarbete: 475 000,00 euro

Syftet med de projekt som stöds genom finansieringen för integrationsåtgärder är bland annat att synliggöra samhällets roll i integrationen av tredjelandsmedborgare i Finland och identifiera de faktorer som påverkar den.

För ansökan öppnas dessutom följande nationella mål som gäller fondens separata anslag och följande anslag har preliminärt reserverats för dem:

•    Nationellt mål 5.2 Utveckling av coachning som främjar mottagningen: 673 403,31 euro
•    Nationellt mål 6.1 Effektivisering av placering i kommunerna och säkerställande av tillgången till placering i kommunerna: 2 603 335,69 euro
•    Nationellt mål 6.2 Främjande av integrationen av kvotflyktingar: 3 042 686,21 euro

De projekt som beviljas stöd ska främja de mål som uppställts i fondens nationella genomförandeprogram. När det gäller främjande av samhällets mottaglighet anges målen för ansökan närmare i bilaga 2 till utlysningen.

Det handlar om den sista ansökningsomgången för AMIF-fonden under EU:s programperiod 2014–2020. Mer information om programperioden 2021–2027 och EU:s nya fonder för inrikes frågor finns på fondernas webbplats. 

Ytterligare information:
Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, [email protected] (systemen för asyl och mottagande, vidarebosättning) 
Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, [email protected] (återvändande, samhällets mottaglighet)
Noora Vahervaara, sakkunnig, tfn 0295 488 265, [email protected]