Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Antti Pelttari fortsätter som chef för Skyddspolisen

Inrikesministeriet
28.1.2021 13.40
Pressmeddelande 8/2020
Antti Pelttari.

Torsdagen den 28 januari utnämnde statsrådet juris kandidat Antti Pelttari att fortsätta som chef för Skyddspolisen. Tjänsten tillsätts för tiden 1.3.2021−28.2.2026.

Antti Pelttari har varit chef för Skyddspolisen sedan 2011. Han har erfarenhet av ledarskap i synnerhet inom inrikesministeriets förvaltningsområde och han har omfattande dokumenterad erfarenhet av genomförande av utvecklingsprojekt inom Skyddspolisens ansvarsområde. I egenskap av chef för Skyddspolisen ansvarade Pelttari för Skyddspolisens organisationsreform i samband med att underrättelselagstiftningen trädde i kraft. Då ändrades ämbetsverkets ställning, funktionella karaktär och roll så att polisorganisationen blev en säkerhets- och underrättelseorganisation. Som chef för ämbetsverket har Pelttari ansvarat även för flera andra utvecklingsprojekt, till exempel reformen av Skyddspolisens informationssystem och ett lokalprojekt inom Skyddspolisen. 

− Frågor som gäller den nationella säkerheten blir allt viktigare i Finland bland annat på grund av den allt snabbare digitaliseringen och det internationella läget som fortsatt är instabilt. Skyddspolisen har en viktig och enligt min uppfattning allt större roll i upprätthållandet av Finlands nationella säkerhet. Min viktigaste uppgift är att tillsammans med andra anställda vid Skyddspolisen fortsätta omvandlingen av Skyddspolisen till Finlands säkerhets- och underrättelsetjänst. Arbetet har kommit igång bra. Vårt mål är att den information som vi producerar allt bättre ska stödja Finlands statsledning i beslutsfattandet inom utrikes- och säkerhetspolitiken och myndigheterna i att skydda den nationella säkerheten, konstaterar Pelttari.

Åren 2009–2011 arbetade Pelttari vid inrikesministeriet som statssekreterare, 2005–2008 som direktör för enheten för internationella frågor och 1996–1998 som lagstiftningsråd. Åren 1998–2005 var Pelttari utskottsråd i riksdagens utrikes- och försvarsutskott och 1993–1996 lagstiftningssekreterare vid utrikesministeriets rättsavdelning.

Chefen för Skyddspolisen leder Skyddspolisens verksamhet och ansvarar för att ämbetsverkets uppgifter sköts på ett resultatrikt, ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom svarar chefen för Skyddspolisen bland annat för de allmänna verksamhetsförutsättningarna för ämbetsverket, avtalar med inrikesministeriet om ämbetsverkets resultatmål och anslag, fastslår verksamhetsstrategin och verksamhetens insatsområden samt ansvarar för funktionellt viktiga utvecklingsprojekt, de internationella kontakterna och samarbetet med berörda grupper.

Det har gjorts en omfattande säkerhetsutredning av chefen för Skyddspolisen och ingåtts ett karensavtal enligt statstjänstemannalagen.

Ytterligare information:
Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 418 803, fornamn.efternamn(at)intermin.fi