Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ibruktagandet av elektroniska tjänster i anslutning till vapenregistersystemet skjuts upp

Inrikesministeriet 9.11.2018 12.27
Pressmeddelande 125/2018

Ibruktagandet av det elektroniska förfarande som avses i skjutvapenlagen skjuts upp. Orsaken är att polisens vapenregistersystem försenas. Det nya vapenregistersystemet och elektroniska tjänster i anslutning till det tas i bruk fr.o.m. den 1 mars 2020. Republikens president stadfäste ändringen av ikraftträdandebestämmelsen den 9 november. Lagen träder i kraft den 1 december 2018.

Vapensamlarna får en längre tidsfrist att söka vapentillstånd eller lämna in en anmälan om skjutvapen eller vapendelar som förvärvats före den 1 december 2017. Den nya tidsfristen går ut den 31 maj 2019.

Skjutvapenlagens innehåll ändras inte genom lagändringarna.

Ytterligare information:
Sini Lahdenperä, specialsakkunnig, tfn 0295 488 312, [email protected]