Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Asylsökandes rätt att arbeta utvidgas temporärt för att förbättra tillgången på säsongsarbetskraft

Inrikesministeriet 25.6.2020 14.01
Pressmeddelande 71/2020
Ett sädesfält.

Asylsökandes rätt att arbeta utvidgas genom en tillfällig ändring i utlänningslagen. Ändringen gäller tidpunkten för när rätten att arbeta inleds och upphör. Regeringen föreslog torsdagen den 25 juni att den temporära lag som gäller detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag. Lagen träder i kraft den 29 juni.

Genom lagändringen slopas temporärt de tre och sex månaders karenstider som gäller inledandet av arbete för asylsökande. Asylsökandena får genast när lagen träder i kraft rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruket, skogsbruket, trädgårdsodlingen och fiskerihushållningen. Detta underlättar situationen där det i år inte fås tillräckligt med säsongsarbetskraft från utlandet till Finland. Lagen gäller till och med den 31 oktober 2020.

Slopandet av karenstiderna gäller de asylsökande som när den temporära lagen träder i kraft har ett ärende som gäller internationellt skydd anhängigt antingen vid Migrationsverket eller vid en förvaltningsdomstol. Genom ändringen slopas den återstående karenstiden för de asylsökande för vilkas del nämnda karenstid på tre eller sex månader från ansökan inte har förflutit.

Asylsökande kan dessutom tillfälligt fortsätta arbeta längre än för närvarande i uppgifter inom jordbruket, skogsbruket, trädgårdsodlingen och fiskerihushållningen. Om en asylsökande får avslag på sin asylansökan, och ett beslut om avlägsnande ur landet blir verkställbart, kan hen dock fortsätta arbeta medan hen på grund av undantagsförhållanden befinner sig i landet och får mottagningstjänster.

Till följd av de resebegränsningar som ställts på grund av koronaviruspandemin har mängden utländsk arbetskraft som rest in i landet minskat betydligt. Det är svårt att få tillräckligt med arbetskraft framför allt inom de branscher som behöver säsongsarbetare, dvs. jordbruket, skogsbruket, trädgårdsodlingen och fiskerihushållningen. Därför behövs det dessutom mycket inhemsk och utländsk arbetskraft som redan finns i Finland för att utföra kritiska arbeten. Vid överläggningarna den 6 maj drog regeringen upp riktlinjer för tryggande av tillgången på säsongsarbetskraft på jordbruksgårdar och trädgårdsodlingar. 


Riksdagens uttalande


I riksdagens svar ingår ett uttalande:

1. Riksdagen förutsätter att regeringen noga bevakar konsekvenserna av den temporära lagstiftningen och lämnar en utredning till förvaltningsutskottet under 2020. 

2. Riksdagen förutsätter att regeringen utreder hur arbetsgivaren mer tillförlitligt kan försäkra sig om att en utlänning som sökt internationellt skydd har rätt att arbeta och att regeringen vid behov vidtar lämpliga lagstiftningsåtgärder.

Ytterligare information:
Roope Jokinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 362, [email protected]