Hoppa till innehåll
Media

Åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet uppdateras

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.9.2020 9.25 | Publicerad på svenska 11.9.2020 kl. 15.17
Pressmeddelande 104/2020

Uppdateringen av åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet för 2021–2024 har inletts. I programmet granskas utöver de tidigare åtgärdsprogrammen också ställningen för dem som vistas i landet utan uppehållstillstånd och inslag av utnyttjande som är förknippade med dem samt ställningen för offer för människohandel

– Programmet söker metoder för att förebygga uppkomsten av ett skuggsamhälle. Det är viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid personer i sårbar ställning, såsom offer för människohandel. Den som vistas i landet utan uppehållstillstånd löper stor risk för marginalisering, och framför allt är risken stor för att bli utnyttjad av kriminella personer eller sammanslutningar. Om en ung människa inte har framtidshopp, kan han eller hon också själv lättare hamna utanför samhället och begå brott, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Utöver de strategiska riktlinjerna är avsikten med programmet också att främja konkreta åtgärder för att förhindra vistelse i landet utan laglig uppehållsrätt. Sådana åtgärder är till exempel förebyggande åtgärder i ursprungs- och transitländerna samt stöd för återvändande till hemlandet och för återintegration. I beredningen beaktas också det arbete som görs inom EU för att bekämpa människosmuggling och främja återvändandet. 

I åtgärdsprogrammet beaktas dessutom det arbete i anslutning till ställningen för offer för människohandel som utförs vid justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet samt det arbete i syfte att förhindra utnyttjande av utländska arbetstagare som utförs vid arbets- och näringsministeriet. 

Det föregående, i ordningen tredje åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och vistelse i landet utarbetades för åren 2017–2020. Programmet fokuserade på den förändring i omvärlden som skett i och med den snabba ökningen av antalet asylsökande som anlände 2015–2016 och på de utmaningar förändringen medförde. Uppdateringen av åtgärdsprogrammet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Projektet stöder ett av målen i koncernstrategin inom inrikesministeriets förvaltningsområde, nämligen målet om att invandringen är under kontroll och samhällsmässigt hållbar.

Uppdateringen av åtgärdsprogrammet ska vara klar den 31 december 2020. Inrikesministeriet bjuder in representanter för utrikesministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Migrationsverket och Polisstyrelsen att delta i beredningen av åtgärdsprogrammet. I arbetet hörs även andra sakkunniga.

Ytterligare information
Jutta Gras, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 650, [email protected]